Domov | Novinarsko središče

Izobraževanje z izpiti za oskrbnike hišnih živali - ZOO trgovine

Vljudno vas vabimo na

IZOBRAŽEVANJE Z IZPITI ZA OSKRBNIKE HIŠNIH ŽIVALI – ZOO TRGOVINE, ki bo v soboto, 18. novembra 2017 od 9.00 do 16.00 ure, v prostorih Doma gospodarstva – Dvorana B, Dimičeva 13, Ljubljana, v organizaciji TZS – Sekcije ZOO trgovin in Univerze v Ljubljani - Veterinarska fakulteta, Center za podiplomski študij in permanentno izobraževanje.

Na podlagi izdanega potrdila Veterinarske uprave Republike Slovenije, št. 604-48/2007/2 z dne 2. 10. 2007, izvaja Trgovinska zbornica Slovenije – Sekcija ZOO trgovin v sodelovanju z Veterinarsko fakulteto v Ljubljani usposabljanja z izpiti za oskrbnike hišnih živali že od leta 2007 dalje.

Skladno s Pravilnikom o zaščiti hišnih živalih (UL RS, št. 51/09 in 89/14) morajo imeti pravne ali fizične osebe, ki opravljajo dejavnost oskrbe v hotelih za hišne živali, trgovine s hišnimi živalmi ter organizatorji razstav, tekmovanj in drugih prireditev, kjer sodelujejo hišne živali, glede na svoj namen, cilje ali dejavnost takšno število oskrbnikov živali, da je vsak dan zagotovljena nemotena oskrba živali.

Oskrbnik mora imeti veljavno potrdilo o opravljenem usposabljanju o prehrani, negi, vedenju in zdravstvenem varstvu hišnih živali. Izvajalec usposabljanja izda potrdilo o opravljenem usposabljanju, ki VELJA PET LET. Vsi udeleženci, ki bodo uspešno opravili izpit, bodo prejeli ustrezno potrdilo.

Vabilo in prijavnica

< nazaj
Stran je bila natisnjena s spletnega portala Trgovinske zbornice Slovenije www.tzslo.si.
© 2007 Trgovinska zbornica Slovenije. Vse pravice pridržane.