Domov | Novinarsko središče

Začetek pogajanj o sklenitvi celovitih sporazumov o prosti trgovini med EU ter Moldavijo, Gruzijo in Armenijo – posredovanje interesa

Sektor za internacionalizacijo pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo je dne 3. 4. 2012 na spletni strani http://www.mgrt.gov.si objavil poziv za posredovanje interesa ob začetku pogajanj o sklenitvi celovitih sporazumov o prosti trgovini med EU ter Moldavijo, Gruzijo in Armenijo.

 

Sporazumi naj bi bili obsežni in naj bi zajemali določbe, ki bodo urejale naslednja področja:

- liberalizacijo trgovine z blagom,

- liberalizacijo trgovine s storitvami in ustanavljanje,

- zakonodajne zadeve, kot so pravice intelektualne lastnine, konkurenca, javna naročila,

- trajnostni razvoj.

 

Evropska komisija – DG Trgovina je na svoji spletni strani objavila vprašalnik, s katerim želi Evropska komisija od podjetij in drugih deležnikov zbrati čim več informacij o interesu na navedenih trgih kot tudi o težavah, s katerimi se podjetja srečujejo. Evropska komisija bo na podlagi prejetih informacij določila prioritete ter sprejemala odločitve tekom pogajalskega procesa. Evropska komisija bo v skladu z EU pravili o dostopu do dokumentov (Uredba Sveta ES št. 1049/2001) prejete informacije obravnavala zaupno.

 

Podjetja, ki so že navzoča na trgu Moldavije, Gruzije oziroma Armenije, ter podjetja, ki navzočnost načrtujejo v bodočnosti, kot tudi druge deležnike zato Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo vabi, da izpolnijo vprašalnik (glede na interes se lahko osredotočijo samo na del vprašalnika). Zainteresirani lahko vprašalnik do 24. aprila 2012 posredujejo neposredno Evropski komisiji na elektronski naslov trade-industry@ec.europa.eu, ter ga obenem posredujejo tudi Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo na elektronski naslov gp.mg@gov.si ter v vednost na naslov marjeta.bajt@gov.si.

 

Prejete informacije o interesu slovenskih podjetij bodo služile kot podlaga za aktivno sodelovanje predstavnikov Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo z Evropsko komisijo v procesu pogajanj o sklenitvi navedenih sporazumov.

 

Kontaktna oseba za podrobnejše informacije v zvezi z s pogajanji je Marjeta Bajt, Sektor za internacionalizacijo v Direktoratu za turizem in internacionalizacijo, tel. 01 400 36 27, e-pošta marjeta.bajt@gov.si.

 

Vir: http://www.mgrt.gov.si, april 2012

 

< nazaj
Stran je bila natisnjena s spletnega portala Trgovinske zbornice Slovenije www.tzslo.si.
© 2007 Trgovinska zbornica Slovenije. Vse pravice pridržane.