Domov | Novinarsko središče

Napoved učnih mest za šolsko leto 2013/2014

Trgovinska zbornica Slovenije je v skladu z Zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju (UL RS, št. 79/06), Pravilnikom o verifikaciji in vodenju registra učnih mest ter o izbrisu iz registra (UL RS, št. 26/03) in odločbo Ministrstva za šolstvo in šport o podelitvi javnega pooblastila za izvajanje nalog socialnih partnerjev na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja na področju trgovinske dejavnosti z dne 24. 4. 2007 dolžna objaviti razpis prostih učnih mest za šolsko leto 2013/2014.

Skladno z navedenim vas vljudno prosimo, da nam preko obrazca posredujete vaše napovedi o številu učnih mest, ki jih želite nuditi dijakom/študentom v šolskem letu 2013/2012, in število dijakov/študentov, ki jih želite sprejeti na praktično usposabljanje z delom/praktično izobraževanje pri delodajalcu. Pri tem 1 učno mesto pomeni 1 delovno mesto, na katerem je lahko v enem trenutku le en dijak/študent.

Učna mesta lahko napoveste tudi tisti, ki teh učnih mest še nimate verificiranih in nameravate podati vlogo za verifikacijo pogojev za izvajanje praktičnega izobraževanja dijakov, pri čemer boste lahko sprejeli dijake na usposabljanje, ko boste prejeli odločbo o izpolnjevanju pogojev za izvajanje praktičnega izobraževanja dijakov na učnem mestu.

Napoved je zgolj informativne narave in delodajalca ne zavezuje k dejanski izvedbi predvidenega obsega praktičnega izobraževanja dijakov. Rok za oddajo obrazca »Napoved učnih mest« je 22. februar 2013.

 

< nazaj
Stran je bila natisnjena s spletnega portala Trgovinske zbornice Slovenije www.tzslo.si.
© 2007 Trgovinska zbornica Slovenije. Vse pravice pridržane.