Domov | Novinarsko središče

Predlog Pravilnika o zahtevah za računalniške programe in elektronske naprave, upravljanje in delovanje informacijskega sistema ter vsebino, obliko, način in roke za predložitev podatkov

Na spletni strani Ministrstva za finance je bil 1.2.2013 objavljen predlog Pravilnika o zahtevah za računalniške programe in elektronske naprave, upravljanje in delovanje informacijskega sistema ter vsebino, obliko, način in roke za predložitev podatkov, katerega podlaga je enajsti odstavek 38. člena Zakona o davčnem postopku (UL RS, št. 13/11-UPB; 32/12; 94/12).
 
http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/Davki_in_carine/Predlogi_predpisov/38_cl_ZDavP_Prav_.pdf
 
Vljudno prosimo za pregled predloga pravilnika, kot tudi za preverbo vaših programov glede na zahteve  predloga  pravilnika oz. zakona o davčnem postopku, ter za vaše pripombe, predloge do 13. 2. 2013 na info@tzslo.si.
< nazaj

Stran je bila natisnjena s spletnega portala Trgovinske zbornice Slovenije www.tzslo.si.
© 2007 Trgovinska zbornica Slovenije. Vse pravice pridržane.