Domov | Arhiv glasil TZS

Arhiv T-informacije za leto 2014

Glasilo Trgovinske zbornice Slovenije

Z brošuro T - Informacije vas obveščamo o delovanju Trgovinske zbornice Slovenije in o drugih aktualnih dogodkih s področja trgovine.

IZ DELA TZS

 • Nov programski partner TZS – Hranilnica Lon d.d.     

PROJEKTI TZS

 • TZS nadaljuje z aktivnostmi v okviru projekta »Promocija zdravja na delovnem mestu v trgovinski dejavnosti«
 • Program testnega usposabljanja po projektu »Promocija zdravja na delovnem mestu v trgovinski dejavnosti«
 • Priprava priročnika »Prenos kompetenc in usposabljanj za blagovne manipulante v trgovinski dejavnosti«

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju
 • Vabilo članom TZS k posredovanju pripomb in predlogov na področju priprave prenove pravil o organiziranosti in delu sekcije slovenskih franšiznih družb

JAVNI RAZPISI

 • Javni razpis za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2015 in 2016

SEKTOR ZA ŽIVILA

 • Odgovori Ministrstva za zdravje – ZIRS na vprašanja članov glede materialov, namenjenih za stik z živili
 • Obvestilo Ministrstva za kmetijstvo in okolje glede izvajanja novosti Zakona o kmetijstvu, ki so povezane z delovanjem verige preskrbe s hrano
 • Uredba o delovanju in financiranju varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o začetnih formulah za dojenčke in nadaljevalnih formulah za dojenčke in majhne otroke
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvi pravilnika o pogojih za zagotavljanje varnosti krme
 • Novi predpisi s področja živil

IZOBRAŽEVANJE

 • Jesenski izpitni roki za opravljanje poslovodskega izpita za pridobitev naziva trgovski poslovodja/poslovodkinja
 • Na TZS na voljo priročniki za pripravo kandidatov na poslovodski izpit
 • Kratek vprašalnik – Blagovni manipulant

TRGOVINA V ŠTEVILKAH

 • Poročilo o gibanju plač za marec 2014
 • Poročilo o gibanju plač za april 2014
 • Poročilo o koeficientih rasti cen, april 2014
 • Poročilo o koeficientih rasti cen za maj 2014
 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh, začasni podatki
 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh, začasni podatki

(PDF - Adobe Reader PDF, kb)

Arhiv za leto: 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Stran je bila natisnjena s spletnega portala Trgovinske zbornice Slovenije www.tzslo.si.
© 2007 Trgovinska zbornica Slovenije. Vse pravice pridržane.