Domov | Arhiv glasil TZS

Arhiv T-informacije za leto 2015

Glasilo Trgovinske zbornice Slovenije

Z brošuro T - Informacije vas obveščamo o delovanju Trgovinske zbornice Slovenije in o drugih aktualnih dogodkih s področja trgovine.

IZ DELA ZBORNICE

 • Brezplačni posvet »Promet z zdravili na debelo - miti, resnice in podatki«

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Predlog zakona o davčnem potrjevanju računov
 • Informacije Ministrstva za finance – FURS »davčne blagajne«
 • Direktiva EU 2015/720 z dne 29. aprila 2015 o spremembi Direktive 94/62/ES glede zmanjšanja potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk
 • Uredba o odpadkih

DELOVNOPRAVNA ZAKONODAJA

 • Pravilnik o spremembah Pravilnika za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku
 • Povračila stroškov v zvezi z delom in drugi prejemki za junij 2015

SEKTOR ZA ŽIVILA

 • Iz Evropskega Uradnega lista

SEKTOR ZA NEŽIVILA

 • Dne 1.6.2015 stopijo v veljavo novosti glede razvrščanja, označevanja in pakiranja snovi ter zmesi v skladu z Uredbo 1272/2008/EU
 • Poročilo o delu Zdravstvenega inšpektorata RS za leto 2014 »Področje splošne varnosti proizvodov ter kozmetičnih proizvodov«

TRGOVINA V ŠTEVILKAH

 • Prispevki za socialno varnost samozaposlenih za maj 2015
 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh, začasni podatki
 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh, novi začasni podatki

(PDF - Adobe Reader PDF, kb)

Arhiv za leto: 2015 | 2014 | 2013 | 2012

Stran je bila natisnjena s spletnega portala Trgovinske zbornice Slovenije www.tzslo.si.
© 2007 Trgovinska zbornica Slovenije. Vse pravice pridržane.