Domov | Arhiv glasil TZS

Arhiv T-informacije za leto 2014

Glasilo Trgovinske zbornice Slovenije

Z brošuro T - Informacije vas obveščamo o delovanju Trgovinske zbornice Slovenije in o drugih aktualnih dogodkih s področja trgovine.

 • Uspešno zaključena 8. Strateška konferenca o trgovini na temo »Družbena odgovornost je donosna. Tudi pri vas?«

DELOVNOPRAVNA ZAKONODAJA

 • Pristop Sveta gorenjskih sindikatov h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije
 • Opredelitev glavnega delodajalca po Zakonu o dohodnini – pojasnilo FURS, številka 060-31/2014-5 z dne 6. 11. 2014

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o standardih in pogojih izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila
 • Urad RS za intelektualno lastnino objavil sporočilo o skupni praksi v zvezi z relativnimi razlogi za zavrnitev znamke
 • Pojasnilo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo – TIRS »Prodaja izven poslovnih prostorov (prodaja na premičnih stojnicah in sejmih)«

SEKTOR ZA ŽIVILA

 • Iz Evropskega Uradnega lista

SEKTOR ZA NEŽIVILA

 • Mnenje Ministrstva za zdravje – ZIRS na temo označevanja izdelka »Loom bands« 

IZOBRAŽEVANJE

 • Poziv za sodelovanje predstavnikov delodajalcev TZS na zaključnih izpitih

TRGOVINA V ŠTEVILKAH

 • Poročilo o gibanju plač za maj 2014
 • Poročilo o gibanju plač za julij 2014
 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh, novi začasni podatki
 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh, začasni podatki
 • Naročilnica Trgovinske zbornice Slovenije za strokovno literaturo in publikacije TZS

(PDF - Adobe Reader PDF, kb)

Arhiv za leto: 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Stran je bila natisnjena s spletnega portala Trgovinske zbornice Slovenije www.tzslo.si.
© 2007 Trgovinska zbornica Slovenije. Vse pravice pridržane.