Domov | Arhiv glasil TZS

Arhiv T-informacije za leto 2014

Glasilo Trgovinske zbornice Slovenije

Z brošuro T - Informacije vas obveščamo o delovanju Trgovinske zbornice Slovenije in o drugih aktualnih dogodkih s področja trgovine.

  • Zaključuje se projekt »Učinkovit socialni dialog – Nova KPDTS«
  • 18. avgusta se je začel uporabljati nov Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno
  • Pojasnilo Ministrstva za pravosodje v zvezi s spremenjeno ureditvijo omejitve izvršbe na denarne prejemke

SEKTOR ZA NEŽIVILA

  • Vračilo kupnine v primeru odpoklica
  • Pojasnilo o označevanju kozmetičnih proizvodov v skladu z uredbo ES 1223/2009 o kozmetičnih proizvodih

MEDNARODNO POSLOVANJE

  • Obisk sejma SIAL v Parizu v času od 19. do 23. oktobra 2014

IZOBRAŽEVANJE

  • Oblikovanje poklicnega standarda in nacionalne poklicne kvalifikacije

TRGOVINA V ŠTEVILKAH

  • Prispevki za socialno varnost samozaposlenih za julij 2014
  • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh, začasni podatki
  • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh, začasni podatki

(PDF - Adobe Reader PDF, kb)

Arhiv za leto: 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Stran je bila natisnjena s spletnega portala Trgovinske zbornice Slovenije www.tzslo.si.
© 2007 Trgovinska zbornica Slovenije. Vse pravice pridržane.