Domov | Sporočila za javnost

Sporočila za javnost

13. 08. 2013

Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Trgovinska zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije, Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije GIZ in Združenje Manager danes objavljajo zahteve gospodarstva, ki so jih v petek v dokumentu Kisik za gospodarstvo naslovili na Vlado RS in predsednico mag. Alenko Bratušek.

20. 09. 2011

Delodajalci nasprotujemo zahtevi po spremembi zakonske definicije minimalne plače in pozivamo socialne partnerje k razumnosti in takšnim spremembam, ki bodo zagotovile dolgoročen zagon slovenskega gospodarstva in ustvarile spodbudno poslovno okolje

11. 01. 2011

Danes je na Trgovinski zbornici Slovenije v Ljubljani potekalo prvo brezplačno usposabljanje za delavce in delodajalce v trgovinski dejavnosti, ki se ga je udeležilo preko 250 udeležencev iz trgovskih podjetij ter posameznikov.

27. 12. 2010

Upoštevaje načelo pravne varnosti predlagamo, da zakon nedvoumno in jasno določi, kdo je zavezanec za plačilo prispevka in da se plačilo odvede le enkrat v verigi med nosilcem kmetijskega gospodarstva in končnim potrošnikom...

17. 12. 2010

Trgovinska zbornica Slovenije je v okviru pristojnih delovnih teles in svoje strokovne službe proučila predlog Zakona o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov.

03. 12. 2010

Delodajalske organizacije smo poslale ministru za delo, družino in socialne zadeve dr. Ivanu Svetliku pismo, v katerem opozarjamo, da z izhodišči za sistemske spremembe Zakona o delovnih razmerjih nismo zadovoljne.

26. 11. 2010

Trgovinska zbornica Slovenije je ministru dr. Ivanu Svetliku poslala pobudo za spremembe in dopolnitve Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU) Na Trgovinski zbornici Slovenije smo v zadnjem času prejeli več opozoril oziroma pripomb naših članov, povezanih s težavami, ki se pojavljajo pri pravilnem izvajanju veljavnega Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (UL RS, št. 42/1993, s spremembami, v nadaljevanju: ZSDU).

18. 11. 2010

Stališče Trgovinske zbornice Slovenije k Zakonu o malem delu Trgovinska zbornica Slovenije je ves čas priprave besedila predloga zakona in ves čas zakonodajnega postopka opozarjala na problematiko 4. člena ZMD, ki določa omejitve malega dela pri posameznem delodajalcu.

02. 11. 2010

Zakon o malem delu gre ponovno v presojo poslancem

14. 10. 2010

Trgovinska zbornica Slovenije je v sodelovanju z Ekonomsko Fakulteto Univerze v Ljubljani pripravila že 4. strateško konferenco o trgovini, katere nosilna tema so bili »Človeški viri in kakovost storitev v trgovini«.

13. 10. 2010

Na prvi redni seji dne 12.10.2010 Upravnega odbora Trgovinske zbornice Slovenije v novi sestavi, ki ga vodi mag. Mariča Lah, se je članom upravnega odbora pridružil mag. Dejan Židan, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

06. 10. 2010

Trgovinska zbornica Slovenije je na Zakon o gospodarskih zbornicah od njegovega sprejema vložila tri pobude za oceno ustavnosti in zakonitosti. Namen vseh treh pobud je bil zagotoviti enakopravno obravnavo vseh zbornic, ustanovljenih na podlagi tega zakona.

31. 08. 2010

Na Trgovinski zbornici Slovenije smo se na pobudo Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, kot člani Ekonomskega socialnega sveta podporno pridružili javni kampanji »Boj proti delu in zaposlovanju na črno«, saj na omenjeno problematiko opozarjajo tudi člani naše zbornice.

08. 07. 2010

Skupščina Trgovinske zbornice Slovenije je danes izvolila novo vodstvo s štiriletnim mandatom, ki ga čakajo številne nove zadolžitve in izzivi. Prvega predsednika TZS Bojana Papiča, direktorja Lesnine bo zamenjala mag. Marija Lah, članica uprave Petrola, ki je bila od februarja 2008 do avgusta 2009 tudi izvršna direktorica TZS.

30. 06. 2010

USTAVNO SODIŠČE RS je na pobudo Trgovinske zbornice Slovenije že drugič ugotovilo protiustavnost 6. odstavka 29.člena Zakona o gospodarskih zbornicah. Trgovinska zbornica Slovenije je na Ustavno sodišče RS, 29. januarja 2010 vložila pobudo za oceno ustavnosti drugega stavka šestega odstavka 29. člena in drugega stavka drugega odstavka 30. člena Zakona o gospodarskih zbornicah.

23. 06. 2010

Trgovinska zbornica Slovenije se pridružuje današnji izjavi za spodbujanje večjega spoštovanja pogodbeno dogovorjenih rokov plačil

15. 06. 2010

"Podjetja ne morejo nadomestiti vloge države in nevladnih organizacij, lahko pa učinkovito pripomorejo k izvajanju projektov. Podjetja potrebujejo strokovna znanja in zaupanje javnosti, kar jim lahko ponudijo nevladne organizacije,« je ena izmed osrednjih misli dogodka, »pri tem pa morajo nevladne organizacije postaviti jasno in konsistentno politiko.« Podjetja bodo dosegla integracijo družbene odgovornosti, ko bodo posamezniki te vrednote sprejeli za svoje,« so zaključili sogovorci.

04. 06. 2010

19. 05. 2010

V luči jutrišnjega odločanja o Zakonu o udeležbi delavcev pri dobičku v Državnem zboru predstavniki delodajalskih organizacij opozarjamo na nepremišljenost dopolnila k zakonu, ki uvaja obvezno udeležbo zaposlenih na dobičku. Sprašujemo se, kdo bo prevzel odgovornost za neoperativnost takega zakona in škodljive gospodarske posledice.

18. 05. 2010

KAJ NAM PRINAŠA SPREMEMBA TEMELJNEGA NAČELA »PROSTOVOLJNOSTI« ?

10. 05. 2010

Trgovinska zbornica Slovenije je zbrala in pripravila pripombe na predlog Zakona o malem delu, na katerega imajo sicer največ pripomb študenti in dijaki, ki zaradi omejitev študentskega dela napovedujejo celo demonstracije.

05. 05. 2010

Podjetja, ki se zavedajo družbene odgovornosti se spremenjenim in bistveno težjim pogojem poslovanja prilagajajo po svojih najboljših močeh, kljub temu pa se je število prejemnikov plač zmanjšalo, število prejemnikov socialne pomoči in nadomestil za brezposelnost pa bistveno povečalo.

08. 04. 2010

Trgovinska zbornica Slovenije je 7. aprila organizirala »Posvet o prehodu na digitalno radiofuzijo TV signalov«.

09. 03. 2010

Trgovinsko dejavnost in z njo povezane dejavnosti, ni kriza prizadela nič manj kot ostalo slovensko gospodarstvo. Res pa je, da je bila tudi v današnjem kriznem času trgovina ena izmed redkih, ki je ohranjala delovna mesta oziroma celo zaposlovala, kar je z vidika socialnega partnerstva zelo pozitivno.

04. 03. 2010

Na današnji redni seji, so člani Upravnega odbora Trgovinske zbornice Slovenije med drugim razpravljali tudi o plačah v trgovini. Prepričani smo, da delodajalci v trgovinski dejavnosti spoštujejo veljavno zakonodajo, ki ureja področje delovnih razmerij in plač.

25. 02. 2010

TZS je oblikovala konkretne predloge in stališča k vladni izhodni strategiji za katere pričakuje, da jih bo Vlada proučila in upoštevala pri vseh predvidenih zakonodajnih spremembah.

04. 01. 2010

21. 10. 2009

Ljubljana, 20. oktober 2009 - Direktna prodaja je ena izmed najhitreje rastočih dejavnosti, prisotna v 170 državah po svetu in trenutno še posebej pomembna možnost dodatnega ali primarnega zaslužka za mnoge: zahteva minimalen začetni vložek in ponuja delo, ki si ga krojimo sami. Panoga direktne prodaje teži k najvišjim standardom, saj podjetja veliko sredstev usmerjajo v raziskave, proizvodnjo, usposabljanje in marketinške dejavnosti.

19. 10. 2009

Zahvaljujemo se vam, da ste se odzvali našemu vabilu in se udeležili 3. Strateške konference o trgovini. Hvala tudi za vaše aktivno sodelovanje, zastavljena zanimiva vprašanja in komentarje, ki so še dodatno popestrili vzdušje v dvorani.

15. 10. 2009

Pod okriljem Trgovinske zbornice Slovenije deluje tudi Sekcija za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi, ki se je danes udeležila 10. rojstnega dne LSPR v Sloveniji.

14. 10. 2009

Porabnik v središču spremenjenih pogojev poslovanja je tema današnje 3. Strateške konference v trgovini, v organizaciji Trgovinske zbornice Slovenija in Ekonomske fakultete v Ljubljani.

08. 10. 2009

Ljubljana, 8. oktobra 2009 – Izvršni direktor Trgovinske zbornice Slovenije Samo Roš, je predstavil projekt, ki bo izboljšal obveščenost in komunikacijo udeleženih v trgovinski dejavnosti. Projekt je delno financiran iz Evropskega socialnega sklada in se bo izvajal do konca aprila 2010.

06. 10. 2009

v četrtek, 8. oktobra 2009 ob 10. uri v dvorani C, Dimičeva 13, Dom gospodarstva, Ljubljana

30. 06. 2009

Sekcija za osebna motorna vozila pri Trgovinski zbornici Slovenije ugotavlja, da je Ministrstvo za finance oziroma vlada RS potrdila novelo zakona o davku na motorna vozila, ki obdavčitev postavlja na nove, ekološke temelje. Tovrstno spremembo zakona člani Sekcije za osebna motorna vozila pri Trgovinski zbornici Slovenije že dalj časa pričakujemo, poleg tega pa smo bili tudi med pobudniki uveljavitve ekoloških kriterijev pri obdavčitvi motornih vozil.

10. 06. 2009

Gospodarska kriza je pustila posledice tudi v slovenskem gospodarstvu, ki se še izraziteje odražajo v poslovanju srednjih in malih podjetij. Na vprašanja; kako izboljšati poslovanju, kako uporabiti vladne ukrepe v praksi, kako upoštevati olajšave pri poslovanju ter kako premagati krizo, so danes spregovorili na konferenci.

04. 06. 2009

Na Trgovinski zbornici Slovenije se sprašujemo, ali za ZPS veljavna zakonodaja ni zavezujoča? Glede na to, da trgovci in živilsko-predelovalna podjetja Zvezo potrošnikov Slovenije že dalj časa neuspešno opozarjamo na neustreznost meril za izvajanje postopkov, ki jih ta uporablja za odvzem in ocenjevanje izdelkov, tokrat celotno problematiko ponovno naslavljamo na ZPS.

04. 06. 2009

TZS je v sodelovanju z Obrtno podjetniško zbornico Slovenije, uspešno izvedla posvet na temo: »Kaj je potrebno vedeti o negi tekstilij, usnja in krzna?«.

21. 05. 2009

Predstavitev rezultatov ankete o spremljanju vplivov mednarodne gospodarske krize na trgovinsko dejavnost ter ocena učinkov do sedaj sprejetih vladnih protikriznih ukrepov s predlogi za povečanje potrošnje

01. 04. 2009

Na objavo podatkov Statističnega urada RS o gibanju cen oblačil in obutve za marec 2009, Trgovinska zbornica Slovenije ocenjuje, da ti podatki ne odražajo stanja na trgu.

10. 03. 2009

Sekcija za osebna motorna vozila pri TZS je imela danes tiskovno konferenco na kateri je predstavila trenutna aktualna gibanja na slovenskem avtomobilskem trgu, vsebino predlogov za čisto okolje, ter pobude glede davčne zakonodaje (DMV) ter prihodnosti avtoservisnih poklicev.

04. 03. 2009

Trgovinska zbornica Slovenije, v okviru katere deluje Sekcija slovenskih franšiznih družb ter Veleposlaništvo ZDA v Sloveniji, sta danes organizirala posvet na temo »Kako odpreti ameriško franšizo?«, ki je bil namenjen podjetjem in samostojnim podjetnikom, ki se zanimajo za nakup ameriških franšiz.

23. 02. 2009

Nadaljujemo s promocijskimi aktivnostmi za promocijo poklica prodajalec v okviru javnega pooblastila, saj delodajalci že daljše časovno obdobje opozarjajo na pomanjkanje prodajnega kadra. V promocijske aktivnosti so se zaradi velikega upada vpisa dijakov vključile tudi srednje trgovske šole.

19. 02. 2009

Sekcija za osebna motorna vozila pri Trgovinski zbornici Slovenije je imela 18.02.2009 svoj redni letni zbor, na katerem je potrdila opravljene aktivnosti v letu 2008 in Program dela ter finančni plan za leto 2009.

12. 02. 2009

Trgovinska zbornica Slovenije je danes, v sodelovanju s programskim partnerjem KARIERA ter kadrovsko svetovalnim podjetjem TRESCON, za svoje člane pripravila in uspešno izpeljala forum in okroglo mizo, na kateri so aktivno sodelovali tudi predstavniki uspešnih slovenskih podjetij.

26. 01. 2009

Sekcijo bosta vodila Maja Rečnik iz SPEM Komunikacijske skupine in Andrej Remškar iz podjetja Creatim Ržišnik-Perc, Tržne komunikacije. Ustanovni člani Sekcije za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi pri Trgovinski zbornici Slovenije, so danes na zboru članov potrdili Pravilnik Sekcije o delovanju in izvolili organe Sekcije.

23. 01. 2009

Zaradi deficitov, ki se pojavljajo v zadnjih letih na slovenskem trgu dela, so poglavitni cilji projekta predvsem povečanje vpisa v srednje trgovske šole, prispevek k dvigu ugleda poklica prodajalec, neposredno ozaveščanje mladih za poklic prodajalec, pravočasno informiranje osnovnošolcev o možnostih zaposlovanja in štipendiranja v trgovinski dejavnosti ter poglobitev socialnega partnerstva.

22. 01. 2009

Vabimo vas na predstavitev projekta »Promocija poklica Prodajalec, prodajalka«, ki v času pred letošnjimi informativnimi dnevi prehaja v zadnjo fazo.

13. 01. 2009

Trgovinska zbornica Slovenije (TZS) in Zbornica za odnose z javnostmi (ZOJ) sta z namenom obeležitve skupne Sekcije za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi organizirali prvi Forum in okroglo mizo z osrednjo temo družbene odgovornosti podjetij v času krize. Na dogodku, ki se ga je udeležilo okrog 100 predstavnikov slovenskih podjetij, so spregovorili ugledni strokovnjaki s področja komuniciranja in družbene odgovornosti podjetij. Osnovna ugotovitev današnjega dogodka je, da se podjetja sama odločajo ali bodo družbeno odgovorna ali ne, dejstvo pa je, da sta dobro in odgovorno poslovanje povezana v vseh razmerah, v času krize pa je takšno delovanje še toliko bolj potrebno.

12. 01. 2009

Trgovinska zbornica Slovenije in Zbornica za odnose z javnostmi, vabita na forum z okroglo mizo in osrednjo temo »Družbena odgovornost podjetij v času krize«, ki bo v torek 13. januarja 2009, med 10.00 in 15.00 uro, v Domu gospodarstva (dvorana A, Dimičeva 13, Ljubljana).

22. 12. 2008

Sekcija za osebna motorna vozila pri Trgovinski zbornici Slovenije je poslala ministru Gaspariju predloge ukrepov za ublažitev krize v avtomobilski industriji, ki bi jih bilo možno sprejeti takoj.

15. 12. 2008

UO Trgovinske zbornice Slovenije je v razgovoru z ministrom Gasparijem že predstavil predlog ukrepov za ublažitev posledic krize v gospodarstvu. Vodstvo TZS se je tudi udeležilo razgovora pri predsedniku vlade g. Pahorju, kjer smo vsi delodajalci sprejeli zavezo za pripravo skupnih ukrepov, ki jih bo vlada proučila.

04. 12. 2008

Upravni odbor Trgovinske zbornice Slovenije je na zadnji letošnji seji obravnaval gospodarske razmere v luči posledic mednarodne finančne krize in sprejel ukrepe, katerih realizacija s strani državnih institucij lahko izboljša gospodarske trende. Gostili smo ministra za evropske zadeve in razvoj, mag. Mitja Gasparija, ki je med predvidenimi ukrepi vlade, ki naj bi omilile posledice mednarodne finančne krize, izpostavil predvsem ukrepe, ki bodo imeli razvojni vpliv...

28. 11. 2008

Trgovinska zbornica Slovenije, je že v času priprave vladne Uredbe o zneskih nadomestil za privatno in drugo lastno reproduciranje, opozarjala na njeno sistemsko neustreznost z vidika plačevanja nadomestil...

07. 11. 2008

Trgovinska zbornica Slovenije je v preteklem tednu med svojimi člani izvedla anketo o vplivih mednarodne finančne krize na trgovinsko in s trgovino povezanimi dejavnostmi.
V anketi so sodelovala mikro, majhna, srednja in velika podjetja po kriteriju števila zaposlenih, struktura sodelujočih pa je primerljiva z dejansko strukturo vseh podjetij v Sloveniji.

18. 09. 2008

Skupna izjava za javnost pogajalskih skupin delojemalcev in delodajalcev za spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije

11. 07. 2008

Minister za gospodarstvo mag. Andrej Vizjak je Trgovinski zbornici Slovenije, na 14. seji Upravnega odbora TZS, ki je potekala dne 11. 7. 2008, izročil odločbo s katero je z dnem 23. 6. 2008, Trgovinski zbornici Slovenije priznan status reprezentativne gospodarske zbornice.

11. 07. 2008

Upravni odbor Trgovinske zbornice Slovenije je na današnji seji obravnaval preiskovalno ravnanje Urada za varstvo konkurence oz. njegove zadnje aktivnosti pri dokazovanju suma usklajenega nastopanja in ravnanja proti trem trgovcem.

23. 06. 2008

Odločitev o organizaciji avtomobilskega salona je bila sprejeta na zboru članov Sekcije za osebna motorna vozila pri Trgovinski zbornici Slovenije na podlagi zbranih ponudb. Organizacija avtomobilskega salona 2009 ponovno zaupana Celjskemu sejmu.

20. 06. 2008

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendiranje je na podlagi Zakona o štipendiranju objavil javni razpis - Neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2008/2009.

19. 06. 2008

Sekcija slovenskih franšiznih družb, ki deluje pod okriljem Trgovinske zbornice Slovenije v sodelovanju z Mednarodnim centrom za promocijo podjetij, danes in jutri v Ljubljani organizira mednarodno konferenco…

18. 06. 2008

Na dan 17. junij 2008 ima Trgovinska zbornica Slovenije 6.139 članov, ki so ji podali glas za računanje reprezentativnosti, kar predstavlja 5,83 % vseh gospodarskih subjektov, ki se lahko včlanijo v zbornico.

18. 06. 2008

V letu 2009 bo v Sloveniji ponovno potekal Avtomobilski salon Slovenije. Termin, lokacijo, podobo in organizatorja 24. Avtomobilskega salona Slovenije, vam bomo predstavili na novinarski konferenci.

18. 06. 2008

Trgovinska zbornica Slovenije – Sekcija slovenskih franšiznih družb v sodelovanju z Mednarodnim centrom za promocijo podjetij organizira od 19. – 20. junija 2008 posvet o uporabi franšizinga v praksi v državah Srednje in JV Evrope.

12. 06. 2008

Glede na predviden povečan obseg ur praktičnega usposabljanja dijakov, bo Trgovinska zbornica Slovenije, po 30. juniju 2008, vsem srednjim trgovskim šolam v RS posredovala PRIPOROČILO razdelitve števila ur praktičnega usposabljanja dijakov v podjetjih.

09. 06. 2008

Dobre poslovne prakse iz Srednje in JV Evrope od 19.- 20. junija 2008 v Ljubljani.

03. 06. 2008

Prvega junija 2008 se je začela v celoti uporabljati uredba REACH (OJ No. 1907/2006), ki velja za vse nevarne snovi, kot tudi za tiste, ki niso označene kot nevarne.

30. 05. 2008

Ustavno sodišče je na podlagi pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti, ki sta jo vložili Trgovinska zbornica Slovenije ter Avtoprevozniška zbornica Slovenije, zadržalo izvajanje dela zakona o gospodarskih zbornicah, ki določa delitev premoženja Gospodarske zbornice Slovenije.

28. 05. 2008

V kolikor bo 30. maja 2008 podpisana Kolektivna pogodba o izredni uskladitvi plač za leto 2007 in načinu usklajevanja plač, povračilu stroškov v zvezi z delom in drugih osebnih prejemkov za leti 2008 in 2009, bo le ta veljala tudi za trgovinsko dejavnost.

28. 05. 2008

TZS je zaradi zagotovitve nemotenega poteka poletne sezonske razprodaje 2008 in številnih vprašanj trgovcev v zvezi s pričetkom in izvedbo razprodaj pristopila k pripravi novih Pravil pri sezonskih razprodajah tekstilnega blaga in obutve, o čemer je obvestila tudi Ministrstvo za gospodarstvo.

27. 05. 2008

UO TZS je na svoji seji dne 26.5.2008 sprejel Pravila pri sezonskih razprodajah tekstilnega blaga in obutve, ki veljajo od 26.5.2008 dalje.

28. 03. 2008

Za nami je druga seja skupščine Trgovinske zbornice Slovenije.

13. 02. 2008

Trgovinska zbornica se je aktivno vključila pri promociji poklica TRGOVEC, saj se pomanjkanje trgovcev v prvi vrsti odraža prav pri vpisu na trgovske šole ter posledično pri trgovcih zaradi pomanjkanja kadrov.

11. 02. 2008

»Pritiski in vplivi politike na trgovinsko dejavnost v Sloveniji in možni protiinflacijski ukrepi v tej dejavnosti«

05. 02. 2008

V dnevniku Večer je bil v četrtek, 31. januarja objavljen članek z naslovom »Ustanovljena še Podjetniško-trgovska zbornica«, v katerem avtor članka navaja, da pod okriljem GZS deluje tudi Trgovinska zbornica Slovenije, kar nikakor ne drži.

10. 01. 2008

Trgovinska zbornica Slovenije ponovno ugotavlja, da so vse podražitve hrane, ki v zadnjem času pretresajo domače tržišče, rezultat povišanja cen pri proizvajalcih.

04. 01. 2008

Skladno s Pravili pri sezonskih razprodajah tekstilnega blaga in obutve, ki jih je sprejel Upravni odbor TZS, se zimska sezonska razprodaja tekstilnega blaga in obutve začne v ponedeljek, 7. januarja 2008 in traja do 21. januarja 2008.

06. 11. 2007

16. 05. 2007

              

Arhiv za leto: 2017 | 2016 | 2015
Stran je bila natisnjena s spletnega portala Trgovinske zbornice Slovenije www.tzslo.si.
© 2007 Trgovinska zbornica Slovenije. Vse pravice pridržane.