Domov | Novinarsko središče

Obvestilo Urada RS za kemikalije priglasiteljem biocidnih proizvodov o vključitvi aktivnih snovi v Prilogo I in IA Dir. 98/8/ES v letu 2013

Urad RS za kemikalije na svojih spletnih straneh  sporoča, da bodo v letu 2013 v Prilogi I in IA Direktive št. 98/8/ES o dajanju biocidnih proizvodov v promet oziroma v Seznamu snovi I, IA in IB začele veljati vključitve določenih naslednjih aktivnih snovi z določeno vrsto izdelka iz Priloge I. 

Zato Urad RS za kemikalije vse priglasitelje, ki ne želijo prekiniti prometa v Republiki Sloveniji z biocidnim proizvodom, ki je bil dovoljen po nacionalnem postopku priglasitve in vključen v Register biocidnih proizvodov, poziva, da pravočasno, pred datumom vključitve aktivne snovi, predložijo v skladu z Zakonom o biocidnih proizvodih in njegovimi podzakonskimi predpisi vlogo za avtorizacijo, registracijo ali medsebojno priznavanje dovoljenja.

Od 1. septembra 2013 dalje, ko začne veljati Uredba (EU) št. 528/2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov, pa lahko skladno s to uredbo predložijo Uradu vlogo za nacionalno dovoljenje ali medsebojno priznavanje; Evropski kemijski agenciji pa vlogo za dovoljenje Unije (samo za vrsto izdelka 18 in 19).

V nasprotnem primeru mora priglasitelj biocidni proizvod umakniti iz prometa v Republiki Sloveniji v roku 6 mesecev po datumu vključitve.

Celotni seznam vključitve aktivnih snovi z določeno vrsto izdelka si lahko ogledate na povezavi:

http://www.uk.gov.si/si/splosno/cns/novica/article/10909/5371/cfb23aa33e6a16dc58b734c4d21d2768/

Vir: Urad RS za kemikalije, Ministrstvo za zdravje, januar 2013

 

< nazaj
Stran je bila natisnjena s spletnega portala Trgovinske zbornice Slovenije www.tzslo.si.
© 2007 Trgovinska zbornica Slovenije. Vse pravice pridržane.