Domov | Novinarsko središče

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu

MInistrstvo za finance RS je na podlagi Zakona o davčnem postopku objavilo predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu ( v nadaljevanju: Pravilnik). Predlog Pravilnika si lahko ogledate na spletni povezavi:

http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/Davki_in_carine/Predlogi_predpisov/PravilnikREKfeb2013K.pdf

Člane TZS pozivamo, da nam svoje pripombe in predloge na navedeni osnutek Pravilnika posredujejo najkasneje do 21.2.2013 na mail: tajnistvo@tzslo.si

 

 

 

< nazaj
Stran je bila natisnjena s spletnega portala Trgovinske zbornice Slovenije www.tzslo.si.
© 2007 Trgovinska zbornica Slovenije. Vse pravice pridržane.