Domov | Novinarsko središče

EK objavila zakonodajni sveženj o varnosti proizvodov in nadzoru trga- vabljeni k pripombam

Obveščamo vas, da je na področju zakonodaje, ki ureja splošno varnost proizvodov, Evropska komisija  objavila predlog dveh novih uredb:

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o tržnem nadzoru proizvodov in spremembi direktiv Sveta 89/686/EGS in 93/15/EGS, ter direktiv 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 1999/5/ES, 2000/9/ES, 2000/14/ES, 2001/95/ES, 2004/108/ES, 2006/42/ES, 2006/95/ES, 2007/23/ES, 2008/57/ES, 2009/48/ES, 2009/105/ES, 2009/142/ES, 2011/65/EU, Uredbe (EU) št. 305/2011, Uredbe (EU) št. 764/2008 in Uredbe (ES) št. 765/2008 Evropskega parlamenta in Sveta

-Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o varnosti potrošniških izdelkov ter razveljavitvi Direktive Sveta 87/357/EGS in Direktive 2001/95/ES

Več informacij je na voljo na
http://ec.europa.eu/consumers/safety/psmsp/index_en.htm
Prilagamo tudi predloge navedenih uredb ter spremljajoče dokumente v slovenskem jeziku.
 
Vljudno prosimo za vaš pregled ter za morebitne pripombe, stališča ter predloge v zvezi s predvidenimi ukrepi na navedenem področju do 7. marca 2013 na mail: info@tzslo.si

Priloženi dokumenti

< nazaj
Stran je bila natisnjena s spletnega portala Trgovinske zbornice Slovenije www.tzslo.si.
© 2007 Trgovinska zbornica Slovenije. Vse pravice pridržane.