Domov | O nas | Področja delovanja

Področja delovanja

TZS v okviru svoje dejavnosti:

  • Zagotavlja svetovanje, izobraževanje in informiranje svojih članov s področij mednarodnih in evropskih standardov in uspešnih poslovnih praks, s področij sodobnih in učinkovitih metod trgovinskega poslovanja ter s področij EU in državne zakonodaje.
  • Zagotavlja poenoten, pregleden in primerljiv informacijski sistem podatkov in analiz s področja trgovinske dejavnosti, kot pripomoček za upravljanje in odločanje v poslovanju.
  • Vzpostavlja močan in okolju prijazen dialog z vladnimi in državnimi institucijami, mednarodnimi organizacijami ter ostalimi deležniki v okolju pri razreševanju gospodarskih, socialnih in ostalih strokovnih interesnih dejavnosti.
  • Razvija partnerska sodelovanja z uveljavljenimi storitvenimi in svetovalnimi podjetji s ciljem pridobivanja koristi za člane TZS.
Stran je bila natisnjena s spletnega portala Trgovinske zbornice Slovenije www.tzslo.si.
© 2007 Trgovinska zbornica Slovenije. Vse pravice pridržane.