Domov | Partnerski programi | Bančne storitve NKBM

Bančne storitve NKBM

NKBMNova Kreditna banka Maribor d.d.
Ulica Vita Kraigherja 4
2505 Maribor
Internet: www.nkbm.si

 

PAKET DOBRODOŠLICE ZA PRAVNE OSEBE
 
Komu je namenjen?
 
Podjetnikom, zasebnikom in podjetjem, ki začenjate svoje poslovanje ali pa želite delno ali v celoti prenesti poslovanje iz druge banke.
 
Kaj vključuje ponudba?          
 
Ponudba za lažji začetek     
Pri uresničevanju ciljev vašega podjetja potrebujete sodobno, prilagodljivo in zanesljivo banko, ki bo prisluhnila vašim načrtom, upoštevala želje in razumela vizijo. Vsa podjetja, ki se odločite pisati zgodbo o uspehu z nami, prejmete za spodbuden začetek Paket dobrodošlice za pravne osebe in zasebnike.
 
Brezplačne ugodnosti paketa: 
•    vodenje poslovnega računa do 1 leta
•    pristop k spletni banki
•    nadomestilo za spletno banko Bank@Net ali Poslovni Bank@Net do 1 leta
•    pridobitev Poslovne  Monete
•    enoletno članarino za poslovno kartico MasterCard ali Visa
•    SMS obveščanje  za izbrano kartico do 1 leta
•    pridobitev poslovne predplačniške Vise

Poslujte sodobno in ugodno:
•    ugodnejši pogoji prve pridobitve kredita ali prve odobritve garancije
•    polovična cena izdaje identifikacijske kartice za uporabo spletne banke Bank@Net oziroma Poslovni Bank@Net  
•    50% nižji stroški najema sefa

V Podjetniški center po koristen nasvet!

Kot našemu novemu komitentu, vam v okviru Podjetniškega centra nudimo brezplačno poslovno svetovanje, svetovanje za subvencije Evropske unije in uporabo poslovnih orodij ter brezplačno udeležbo na strokovno-družabnih dogodkih.

Banka lahko odobri komitentu paket oziroma storitve v paketu, za katere izpolnjuje pogoje, navedene v pravilnikih banke za odobritev posamezne storitve. Skrbnik odobri paket v skladu s poslovno politiko banke, prav tako pa upošteva izpolnjevanje zahtevanih pogojev za pridobitev paketa ugodnosti in izpolnjevanje zahtevanih pogojev za odobritev posamezne storitve iz paketa.
 
Kako do paketa?          
 
Kako do paketa, če ste družba z omejeno odgovornostjo (D.O.O.)?

Če z nami poslujete prvič, potrebujete:
•    veljaven osebni dokument
•    izpis iz registra AJPES ali sodnega registra
•    potrdilo pristojne davčne uprave, da ni neporavnanih obveznosti
•    izpolnjene obrazce, ki jih pridobite v banki ali si jih natisnite kar tukaj:
- vloga za odprtje TRR
- podpisane kartone pooblaščene osebe
- podatke o dejanskih lastnikih
- podatke o politično izpostavljenih osebah

Kako do paketa, če ste samostojni podjetnik (S.P.)?

Če z nami poslujete prvič, potrebujete:
•    veljaven osebni dokument
•    davčno številko
•    izpis iz registra AJPES
•    potrdilo pristojne davčne uprave, da ni neporavnanih obveznosti

Več informacij na www.nkbm.si/dobrodoslica-paket-za-pravne-osebe.

Stran je bila natisnjena s spletnega portala Trgovinske zbornice Slovenije www.tzslo.si.
© 2007 Trgovinska zbornica Slovenije. Vse pravice pridržane.