Domov | Novinarsko središče

Sprejet akcijski načrt Mednarodni izzivi 2013

Vlada RS je dne 24.1.2013 sprejela akcijski načrt Mednarodni izzivi 2013- Partnerstvo za spodbujanje mednarodnega poslovanja slovenskih podjetij- MI2013. Pri pripravi navedenega dokumenta je bila s svojimi predlogi članov vključena tudi TZS. Mi 2013 opredeljuje ključne cilje in ukrepe politike spodbujanja internacionalizacije slovenskih podjetij, pridobivanja tujih neposrednih naložb ter ciljne sektorje in ciljne tuje trge.

Ključni cilji, opredeljeni v MI 2013, so:
• usklajeno delovanje vseh državnih institucij na področju mednarodnega usmerjanja in spodbujanja slovenskega gospodarstva;
• povečanje rasti slovenskega izvoza v tujino;
• povečanje števila vstopov slovenskih podjetij na nove tuje trge in povečanje deleža celotnega izvoza na izbrane prednostne trge,
• povečanje števila izvoznikov, še posebej na trge izven območja nekdanje Jugoslavije in Evropske unije;
• povečanje prepoznavnosti Slovenije kot priložnostne lokacije za tuje naložbe in zmanjšanje ovir na področju tujih naložb.
• povečanje tujih neposrednih naložb v Sloveniji na 33 % BDP-ja.

Izbrani ključni tuji trgi, ki jim bo v letu 2013 namenjena posebna pozornost, so: Azerbajdžan, Indija, Kazahstan, Kitajska, Ruska federacija in Turčija. Ti trgi izkazujejo gospodarsko rast, so v vzponu in razvoju, hkrati pa imajo tudi gospodarske sektorje, kjer bi lahko bilo prišlo do pozitivnih sinergij s slovenskim gospodarstvom. Ozko izbrani tuji trgi z ničimer ne posegajo v že začete, predvidene in začrtane aktivnosti na vseh ostalih tradicionalnih trgih (EU trgi in balkanski trgi), saj se bodo te aktivnosti vodile tudi v 2013.
Za spodbujanje konkurenčnosti slovenskih podjetij na izbranih tujih trgih v letu 2013 je ključno spodbujanje za vstop in delovanje na oddaljenih tujih trgih, spodbujanje pri prvem vstopu na tuje trge in spodbujanje višjih oblik internacionalizacije.

Celotni dokument si lahko ogledate v priponki.

< nazaj
Stran je bila natisnjena s spletnega portala Trgovinske zbornice Slovenije www.tzslo.si.
© 2007 Trgovinska zbornica Slovenije. Vse pravice pridržane.