Učna mesta

 

Delodajalci, ki želite dijakom nuditi praktično usposabljanje z delom, vljudno vabljeni k VERIFIKACIJI UČNIH MEST -> več informacij na povezavi.

 

Verifikacija učnih mest

Pravilnik o verifikaciji in vodenju registra učnih mest ter o izbrisu iz registra (UL RS, št. 26/2003, 79/2006) (v nadaljevanju: pravilnik) določa postopek verifikacije pogojev za izvajanje praktičnega izobraževanja dijakov na učnem mestu v gospodarski družbi, pri samostojnem podjetniku posamezniku in zavodu, postopek za vpis v register učnih mest, vsebino, obliko in način vodenja registra ter postopek izbrisa iz registra.

V skladu s pravilnikom morajo delodajalci, ki želijo imeti učna mesta oziroma dijakom nuditi praktično izobraževanje, podati vlogo za verifikacijo pogojev za izvajanje praktičnega izobraževanja dijakov, Trgovinska zbornica Slovenije pa bo na podlagi vloge izvajala verifikacijo učnih mest ter izdala odločbo o izpolnjevanju pogojev za izvajanje praktičnega izobraževanja dijakov na učnem mestu.

Prosimo, da nam izpolnjeno vlogo skupaj s prilogami posredujete na naslov: TZS, Dimičeva 13, Ljubljana, faxs: 01/58 98 219 ali na e-naslov: info@tzslo.si Dodatne informacije in pretekle objave

 

 

 

Stran je bila natisnjena s spletnega portala Trgovinske zbornice Slovenije www.tzslo.si.
© 2007 Trgovinska zbornica Slovenije. Vse pravice pridržane.