Domov | Partnerski programi | Skupina ERA

Skupina ERA

Skupina ERAMednarodno usmerjena skupina z bogatimi izkušnjami in znanji s področja trgovskega, razvojnega, nepremičninskega in izobraževalnega sektorja.

V Sloveniji projekte uresničujemo v okviru:

 • regijske oskrbovalne mreže Goodcentrov s sodobno tehnološko opremo in zahtevnimi hladilnimi zmogljivostmi v Murski Soboti, Celju in Ajdovščini,
 • celovite oskrbe javnih porabnikov s hrano v Sloveniji (vsak dan več kot 2.500 vrtcev, bolnišnic, šol in drugih javnih ustanov, HORECA sektorja in drugih),
 • multilogističnega središča Slovenije - Arnovski gozd, ki se razprostira na 100.000 m2 pri Žalcu,
 • poslovno-trgovskega centra v Škofji Loki s starotrško tržnico zdrave lokalne hrane (v izgradnji),
 • lastnih (Agrina, S'trate ...) in tujih (Budweiser Budvar, UVEX) blagovnih znamk,
 • povezovanja lokalnih slovenskih kmetovalcev ter odkupa njihovih pridelkov,
 • podjetniškega in kompetenčnega centra MBC (Multi business center),
 • izvajanja projektov učinkovitega koriščenja evropskih sredstev.

Goodcenter

V Makedoniji projekte uresničujemo v okviru:

 • poslovno-trgovskega centra ERA City (nakupovalno-zabaviščni center, pisarniške kapacitete in hotel),
 • Skopskega sejma (letno več kot 250 dogodkov ter 600 tisoč domačih in tujih obiskovalcev),
 • Slovenske poslovne hiše (skupni nastop slovenskih podjetij v jugovzhodni Evropi),
 • podjetniškega in kompetenčnega centra MBC (Multi business center),
 • izvajanja projektov učinkovitega koriščenja evropskih sredstev.

Poslovni razvoj in kadrovsko izobraževanje (www.l-n.si)

V Grajskem poslovno-izobraževalnem središču Mega (Novo Celje) s partnerji izvajamo izobraževalne programe s področij razvoja človeških virov in kadrovskih storitev za podjetja vseh velikost.

V okviru programa Zelena delovna mesta podjetjem pomagamo »ozeleniti« delovno okolje na vseh segmentih, ključnih za vašo večjo uspešnost – človek (zaposleni), okolje in organizacija (delovni in organizacijski procesi). Program omogoča prilagoditev delovnih mest, tako da delovni procesi potekajo hitreje in učinkoviteje, zaposleni so bolj produktivni, a hkrati bistveno bolj zadovoljni, zdravi in uspešni, stroški dela se zmanjšajo, poveča pa se dobiček in splošno zadovoljstvo vseh vključenih, tudi strank oziroma končnih potrošnikov.

Izobraževanje, ki v širšem smislu predstavlja koncept Zelenih delovnih mest, poteka v obliki dveh programov:

 • Zdravi do poslovne uspešnosti,
 • Učinkovito in prepričljivo govorno nastopanje, ki je izrednega pomena za trgovinsko dejavnost.

Vsem prijavljenim iz TZS priznavamo 15 % popust.

Članom TZS skupaj s partnerji ponujamo 15 % popust tudi za:

 • druge izobraževalne programe,
 • najem poslovnih in družabnih kapacitet v Grajskem poslovno-izobraževalnem središču Mega (izobraževanja, posveti, predavanja, konference, poslovna srečanja, zaključke in druge poslovne dogodke, teambuildinge in teambondinge),
 • najem poslovnih kapacitet v Velenju in Murski Soboti.
Stran je bila natisnjena s spletnega portala Trgovinske zbornice Slovenije www.tzslo.si.
© 2007 Trgovinska zbornica Slovenije. Vse pravice pridržane.