06. 02. 2018

Razpis prostih učnih mest za šolsko leto 2018/2019 za praktično usposabljanje dijakov

Trgovinska zbornica Slovenije v skladu z Zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju (UL RS, št. 79/06 in 68/17), Pravilnikom o verifikaciji in vodenju registra učnih mest ter o izbrisu iz registra (UL RS, št. 26/03 in 79/06 – ZPSI-1) ter odločbo Ministrstva za šolstvo in šport o podelitvi javnega pooblastila za izvajanje nalog socialnih partnerjev na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja na področju trgovinske dejavnosti z dne 24. 4. 2007, objavlja razpis prostih učnih mest za šolsko leto 2018/2019.

Razpis, ki vsebuje seznam delodajalcev, ki so za prihodnje šolsko leto napovedali prosta učna mesta, je dostopen na spletni strani zbornice: http://www.tzslo.si/sl/izobrazevanje-javno-pooblastilo/ucna-mesta.

Nazaj