Seminar s področja varstva osebnih podatkov po novem

V spomladanskem času za člane TZS pripravljamo seminar na temo varstva osebnih podatkov po novem s predstavitvijo novega Kodeksa ravnanj trgovskih podjetij na področju zagotavljanja varstva osebnih podatkov. Podrobnejši program bo objavljen naknadno.


Prijava na seminar (Seminar s področja varstva osebnih podatkov po novem)

Potrjujem, da so prijavljene osebe predstavniki navedenega podjetja. Soglašam, da TZS vneseni e-naslov uporablja za obveščanje v zvezi s tem seminarjem.