Odvetniška pisarna Kos, Štumpfl in partnerji, d.o.o.

Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem


Odvetniška pisarna Kos, Štumpfl in partnerji, d.o.o.


Odvetniška pisarna Kos, Štumpfl in partnerji, d.o.o., Ravne na Koroškem,
ki jo zastopa mag. Miran Kos, odvetnik specialist za gospodarsko pravo

Koroška cesta 14
2390 Ravne na Koroškem
Tel.: (02) 82 22 286, (02) 82 20 163
GSM: 041 637 545
Faks: (02) 82 23 167
E-pošta: miran.kos@op-kos.si

Storitve na področjih delovnega prava, civilnega prava, stvarnega prava, statusnega prava, insolvenčnega prava, davčnega prava, trgovinskega in pogodbenega prava, odškodninskega prava, zavarovanja ter inšpekcijskega nadzora.

Članom TZS nudimo 15 % popust na storitve, ki bi jih obračunali v skladu z Odvetniško tarifo Odvetniške zbornice Slovenije.