10. 02. 2018

T-informacije št. 5

SPLOŠNA ZAKONODAJA

  • Pojasnila Ministrstva za finance – Finančne uprave RS in Arhiva RS glede digitalizacije, hrambe in e-računov
  • Odgovor Ministrstva za finance – Finančne uprave RS glede arhiviranja računov v pdf formatu
  • Odgovor Ministrstva za finance – Finančne uprave RS s področja tehničnih specifikacij pri davčnem potrjevanju računov

ŽIVILA

  • Nov cenik kavcijskih vrednosti vračljive embalaže

NEŽIVILA

  • Iz Uradnega lista EU

AKADEMIJA TZS

  • Brezplačno regijsko srečanje TZS s člani – Sežana, 15. 3. 2018

TRGOVINA V ŠTEVILKAH

  • Prispevki za socialno varnost samozaposlenih za januar 2018
  • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh, novi začasni podatki
  • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh, začasni podatki
  • Kumulativni realni indeksi prihodka

STROKOVNA LITERATURA IN PUBLIKACIJE TZS

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij