10. 03. 2018

T-informacije št. 8

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Zakon o spodbujanju investicij
 • Predlog sprememb energetskega zakona z novimi zahtevami za nameščanje energetskih izkaznic v stavbah je ponovno vložen v zakonodajni postopek
 • Z dnem 3. 12. 2018 stopi v veljavo nova Uredba EU št. 2018/302 o naslovitvi neupravičenega geografskega blokiranja
 • Odgovor na vprašanja članov glede letne uskladitve (revalorizacije) nove tarife SAZAS za uporabo avtorsko varovanih del za trgovska podjetja in blagovno trgovske centre na podlagi Odločbe Sveta za avtorsko pravo
 • Pojasnilo Banke Slovenije “Prepoved zaračunavanja nadomestil za kartična plačila”
 • Mnenje Informacijskega pooblaščenca glede zavarovanja in hrambe posnetkov videonadzora
 • Plastične nosilne vrečke - Pravilno izvajanje 10.d člena Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo: kdo vodi evidence in kdo poroča?

DELOVNOPRAVNA ZAKONODAJA

 • Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih
 • Mnenje Informacijskega pooblaščenca glede posredovanja podatkov sindikatu

JAVNI RAZPIS

 • Javni razpis za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj – Eurostars 2018

IZOBRAŽEVANJE

 • Brezplačna usposabljanja za mentorje dijakom na praktičnem usposabljanju z delom

AKADEMIJA TZS

 • Brezplačna regijska srečanja TZS s člani – Sežana, 15. 3. 2018, Ljubljana, 24. 4. 2018 in Celje, 30. 5. 2018

TRGOVINA V ŠTEVILKAH

 • Poročilo o koeficientih rasti cen za januar 2018
 • Poročilo o gibanju plač za december 2017
 • Prispevki za socialno varnost samozaposlenih za februar 2018
 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh, novi začasni podatki
 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh, začasni podatki
 • Kumulativni realni indeksi prihodka
 • Realni indeks v trgovini na drobno brez motornih goriv in vozil v obdobju januar 2007 – januar 2018

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij