Prodaja preko spleta

PRODAJA PREKO SPLETA - INFORMACIJE ZA ČLANE

Trgovinska dejavnost je neposredno povezana z digitalizacijo, ki nas spremlja na vsakem koraku. To se odraža tudi v razmahu e-trgovine in novih digitaliziranih načinih prodaje, ki za trgovce predstavljajo nove tržne priložnosti kot tudi nove poslovne izzive. Ti zahtevajo dodatna znanja in kvalifikacije, ki jih je potrebno vedno znova pridobivati in nadgrajevati. Z namenom čim večjega informiranja članstva, deluje v okviru TZS tudi Komisija za prodajo preko spleta, kamor se lahko člani prostovoljno vključijo in s tem pridobijo možnost dodatnega neposrednega informiranja, sodelovanja pri pripravi neposrednih pripomb in predlogov k aktualni zakonodaji ter izmenjave izkušenj in dobrih poslovnih praks.

BISTVENA ZAKONODAJA OZIROMA PREDPISI, KI JIH MORA TRGOVEC SPOŠTOVATI PRI PRODAJI PREKO SPLETA

1. Potrošniška zakonodaja

OBVEZNOST TRGOVCA, da na spletni strani e-prodajalne objavi povezavo na evropsko platformo za reševanje sporov, več informacij na povezavi.

 

INFORMACIJE, KI JIH MORATE NUDITI POTROŠNIKU V PRIMERU SPLETNE PRODAJE GLEDE PROIZVODOV/IZDELKOV
Na spletni strani mora biti vedno objavljen naziv izdelka, po možnosti slika, cena ( skupaj z DDV), morebitne akcije, popusti, trajanje le-teh. Zelo morate biti pozorni, da imate izdelek, ki ga prodajate na spletu, tudi na zalogi (seveda ob primernem dobavnem roku, če dobava ni možna takoj predlagamo, da potrošnika na to pred sklenitvijo pogodbe posebej opozorite), saj se šteje prodaja blaga, ki ga ne morete dobaviti potrošniku, kot nepoštena poslovna praksa.