Trgovinska zbornica Slovenije

Trgovinska zbornica Slovenije je samostojno in nepridobitno združenje, ki skrbi za kakovosten razvoj in uspešnost trgovinske dejavnosti na področju Slovenije.

O nas

Vclanite se

Se želite včlaniti v samostojno Trgovinsko zbornico Slovenije?

Izpolnite izjavo

Kontakt

Trgovinska zbornica Slovenije
Dimiceva 13
1000 Ljubljana
Tel.: (01) 5898 212
Tel.: (01) 5898 213
Faks: (01) 5898 219

modra-stevilka.gif

T-informacije

Želite prejemati elektronske
T-informacije?

Izpolnite izjavo Ponudba, povpraševanje Knjižnica TZS/Naročilo Projekti Zaposlitev

Uporabne povezave

7. strateška konferenca o trgovini - Fotogalerija

Ministrstvo za zunanje zadeve - gospodarska diplomacija

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo - novice

Kontakti gospodarskih zbornic v državah EX-YU

EuroCommerce

Načrtovane vhodne in izhodne gospodarske delegacije v letu 2013

Javni razpisi

logotip_SOLVIT-v.png

Delo na crno - crna prihodnost

Tudi na TZS podpiramo prizadevanja za zmanjšanje obsega sive ekonomije www.protisiviekonomiji.si.

razum_ra.jpg

Spoštovani člani in bodoči člani!

Kriteriji za določitev višine članarine TZS se tudi v letu 2014 ne bodo spremenili in ostajajo enaki že od same ustanovitve zbornice v letu 2006.

__________________________________________________________________


     

 ZAKLJUČUJE SE PROJEKT

"UČINKOVIT SOCIALNI DIALOG - NOVA KPDTS" 

Trgovinska zbornica Slovenije in njen projektni partner Sindikat delavcev trgovine Slovenije – ZSSS sta z izvedbo šestega brezplačnega usposabljanja 25. avgusta 2014 v Ljubljani zaključila z aktivnostmi v okviru enoletnega projekta »Učinkovit socialni dialog – Nova KPDTS«, ki ga je delno financirala Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Šestih usposabljanj po različnih krajih Slovenije se je skupaj udeležilo 328 udeležencev.

V okviru projekta je bila sklenjena nova Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije (KPDTS), ki je začela veljati 1. maja 2014. Nova KPDTS je pridobila status razširjene veljave, kar pomeni, da velja za vse delodajalce, ki opravljajo trgovinsko dejavnost kot glavno dejavnost in ne le za člane podpisnikov.

V okviru projekta sta projektna partnerja izvedla vse aktivnosti, opredeljene z delovnim načrtom projekta. Na podlagi nove KPDTS pa sta projektna partnerja izdala tudi brezplačen priročnik na USB podatkovnem nosilcu in izvedla šest brezplačnih usposabljanj po različnih krajih Slovenije. 

Usposabljanj, ki so potekala v Ljubljani, Novi Gorici, Mariboru, Kopru in Novem mestu se je udeležilo 328 udeležencev. Namen usposabljanj je bil delodajalce, kadrovske delavce, zaposlene in drugo zainteresirano javnost seznaniti:
• z vsebino nove KPDTS, njeno povezavo z Zakonom o delovnih razmerjih in jih na podlagi praktičnih konkretnih primerov usposobiti za izvajanje obeh ključnih predpisov s področja delovnopravne zakonodaje v praksi,
• s komunikacijskimi veščinami, ki prispevajo k izboljšanju komunikacije ter posledično odnosov med delodajalci in delavci, in sicer na usposabljanjih v Ljubljani, Novem mestu in Novi gorici ter
• z dobrimi praksami na področju socialnega dialoga v Avstriji in Italiji, in sicer na usposabljanjih v Mariboru in Kopru.

Vsi udeleženci usposabljanj so prejeli brezplačen priročnik na USB ključku, ki vsebuje naslednje sklope:
• 1. sklop: Nova KPDTS s komentarjem predstavnikov delodajalcev in delojemalcev ter povezavo z določbami ZDR-1;
• 2. sklop: vzorci in opisi postopkov za izvajanje ZDR-1 in KPDTS v praksi in
• 3. sklop: prevod nove KPDTS v angleški jezik.

Odzivi na izvedena usposabljanja in vsebino priročnika so zelo pozitivni, saj udeleženci ocenjujejo, da so bili na usposabljanjih podani pravi in zelo konkretni poudarki, priročnik pa so že pripoznali kot pomemben pripomoček pri svojem vsakodnevnem delu.

V kolikor tudi Vi želite prejeti priročnik ali pa želite več njegovih izvodov nam lahko posredujete zaprosilo na naslov: Trgovinska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana, e-naslov: info@tzslo.si.

Več o projektu si lahko ogledate na spletni strani projekta: http://www.tzslo.si/ucinkovit-socialni-dialog-kpdts

Projekt »Učinkovit socialni dialog – nova KPDTS« delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti prednostne usmeritve«, 1.4. prednostne usmeritve: »Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti«.
_____________________________________________________________________


TZS izdala priročnike za pripravo kandidatov na poslovodski izpit - več informacij: http://www.tzslo.si/Splosna-zakonodaja/Izobrazevanje/Trgovski-poslovodja

GP_naslovnica.jpgnaslovnica_PE.jpgnaslovnica_elposl.jpg


Evropski projekt Leonardo da Vinci - Prenos inovacij

logo.jpgTZS_logo.jpg

 

 

 

Trgovinska zbornica Slovenije se je februarja 2012 s projektom »The Transfer of Competences and Trainings for Goods and Product Manipulator« (Prenos kompetenc in usposabljanj za blagovnega manipulanta) prijavila na razpis Leonardo da Vinci – Prenos inovacij v okviru programa Evropskih skupnosti Vseživljenjsko učenje. Pri tem je bila zelo uspešna, saj je bil navedeni projekt izbran za sofinanciranje. V tem projektu bodo poleg predstavnikov zbornice, strokovnjakov s področja izobraževanja, ki delujejo v trgovskih podjetjih, sodelovali tudi tuji eksperti. Ključni namen projekta je namreč s pomočjo mednarodnih partnerjev prenesti poklicne kompetence in načine usposabljanja za blagovnega manipulanta v Sloveniji. Sodelovanje v novem evropskem razpisu, kot je Leonardo da Vinci, za zbornico pomeni pridobitev novih strokovnih znanj in izkušenj na področju izobraževanja, priložnost za še tesnejše sodelovanje s sorodnimi institucijami v tujini ter nenazadnje še en zgleden primer za možnost prenosa dobrih praks, ki se uporabljajo v evropski trgovini. O vseh pomembnejših aktivnostih na projektu boste člani obveščeni preko T-Informacij in preko spletne strani projekta: EN, SLO.

Glasilo T-Informacije - vsebina zadnje številke >

Ugodnosti za člane

  • Svetovanje in izobraževanje s področij trgovinske zakonodaje in poslovnih praks
  • Izobraževalne delavnice, seminarji in usposabljanja
  • Brezplačen prejem T-informacij, pregled zakonodaje in ostalih informacij na spletu
  • Sodelovanje in sooblikovanje politike in aktivnosti v organih upravljanja, sekcijah, komisijah in odborih Trgovinske zbornice
  • Prejem strokovnih publikacij
  • Koriščenje ugodnosti v okviru partnerskih programov podjetij:
    zavarovalniške storitve, bančne storitve, odvetniške storitve, oprema za prepoznavanje ponaredkov in varnostni sistemi, nudenje preventivnih specialističnih zdravstvenih pregledov, organizacija strokovnih potovanj, organizacija dogodkov in prireditev, ...