Trgovinska zbornica Slovenije

Trgovinska zbornica Slovenije je samostojno in nepridobitno združenje, ki skrbi za kakovosten razvoj in uspešnost trgovinske dejavnosti na področju Slovenije.

O nas

Včlanite se

Se želite včlaniti v samostojno Trgovinsko zbornico Slovenije?

Izpolnite izjavo

Kontakt

Trgovinska zbornica Slovenije
Dimiceva 13
1000 Ljubljana
Tel.: (01) 5898 212
Tel.: (01) 5898 213
Faks: (01) 5898 219

modra-stevilka.gif

T-informacije

Želite prejemati elektronske
T-informacije?

Izpolnite izjavo Ponudba, povpraševanje Knjižnica TZS/Naročilo Projekti Zaposlitev

Uporabne povezave

11. Strateška konferenca o trgovini - fotogalerija

Ministrstvo za zunanje zadeve - gospodarska diplomacija

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo - novice

Kontakti gospodarskih zbornic v državah EX-YU

EuroCommerce

Gospodarske delegacije v letu 2015

Javni razpisi

logotip_SOLVIT-v.png

Delo na crno - crna prihodnost

Tudi na TZS podpiramo prizadevanja za zmanjšanje obsega sive ekonomije www.protisiviekonomiji.si.

razum_ra.jpg

MED SOCIALNIMI PARTNERJI V TRGOVINI JE DOSEŽEN DOGOVOR O UREDITVI DELOVNEGA ČASA ZAPOSLENIH

dogovor_o_ureditvi_delovnega_casa2.jpg

Socialni partnerji, podpisniki Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije (KPDTS), smo 30. novembra 2017 sprejeli Aneks h kolektivni pogodbi, s katerim smo uredili vprašanja, ki se nanašajo na organizacijo delovnega časa, vključno z omejitvami dela zaposlenih na nedelje in praznike ter določitvijo pogodbenih kazni za kršitelje.

Celotno sporočilo za javnost

Aneks, številka 3 h KPDTS

________________________________________________________________

DNE 1. DECEMBRA 2017 SO IZŠLE SMERNICE TZS ZA OZNAČEVANJE POREKLA MESA

Označevanje mesa ureja vrsta predpisov na ravni Evropske unije in dodatno še na nacionalni ravni. S ciljem, da se nosilcem živilske dejavnosti olajša iskanje informacij, na kakšen način pravilno označevati meso, je Trgovinska zbornica Slovenije v sodelovanju z Upravo RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pripravila Smernice za označevanje porekla mesa, ki jih je kot ustrezne za uporabo v trgovinski dejavnosti potrdila tudi UVHVVR.

V smernicah so tako na enem mestu predstavljene vse zakonodajne zahteve na ravni EU in nacionalni ravni, ki urejajo označevanje mesa na splošno ter označevanje mesa posameznih vrst živali, in sicer ločeno za predpakirano in nepredpakirano meso.

V kolikor bi želeli pridobiti omenjene smernice prosimo, da nam pošljete priloženo naročilnico.


 smernice.jpg

________________________________________________________________

Trgovinko.jpg

Projekt TZS »Trgovinko usposablja: Kako ravnati v primeru nasilja tretjih oseb in obvladovati stres na delovnem mestu?«

_______________________________________________________________

Glasilo T-Informacije - vsebina zadnje številke >

Ugodnosti za člane

  • Svetovanje in izobraževanje s področij trgovinske zakonodaje in poslovnih praks
  • Izobraževalne delavnice, seminarji in usposabljanja
  • Brezplačen prejem T-informacij, pregled zakonodaje in ostalih informacij na spletu
  • Sodelovanje in sooblikovanje politike in aktivnosti v organih upravljanja, sekcijah, komisijah in odborih Trgovinske zbornice
  • Prejem strokovnih publikacij
  • Koriščenje ugodnosti v okviru partnerskih programov podjetij:
    zavarovalniške storitve, bančne storitve, odvetniške storitve, oprema za prepoznavanje ponaredkov in varnostni sistemi, nudenje preventivnih specialističnih zdravstvenih pregledov, organizacija strokovnih potovanj, organizacija dogodkov in prireditev, ...