Organiziranost

Osnovno organiziranost opredeljuje statut TZS na načelih aktivne vloge vseh članov preko organov zbornice pri odločanju in upravljanju.

Upravni odbor TZS

mag. Marija Lah, predsednica TZS

mag. Vera Aljančič Falež,  PS Mercator d.d., Ljubljana
mag. Trajčo Andonov, Makedonija Trade d.o.o., Ljubljana
Gorazd Bavdaž, Asbis d.o.o., Trzin
Robert Bizjak, Petrol d.d., Ljubljana
Marko Bokal, Sanolabor, d.d., Ljubljana
Srečko Bukovec, Slopak d.o.o., Ljubljana
Branko Burja, Tobačna Grosist, d.o.o., Ljubljana – Črnuče
Marija Čop, Lojze Čop s.p., Podkum
mag. Franc Derganc, Taxin d.o.o., Straža
Helena Drašković, Magistrat International d.o.o., Ljubljana
Danilo Ferjančič, Porsche Slovenija d.o.o., Ljubljana
mag. Damjan Kralj, BTC d.d., Ljubljana
Samo Kupljen, Bauhaus d.o.o., k.d., Ljubljana
Stella Kuštra, Skat d.o.o., Izola
Vanja Lombar, OMV Slovenija d.o.o., Koper
Drago Martinjak, Eurocom d.o.o., Kranj
Andrej Matičič, Anni d.o.o., Trzin
Gregor Mauko, Toyota Center Ljubljana d.o.o., Ljubljana
mag. Igor Mervič, Spar Slovenija d.o.o., Ljubljana                                   
Bojan Papič, LES-MMS trgovska družaba d.o.o., Ljubljana
Karmen Pečnik, L'Oreal Slovenija d.o.o., Ljubljana
mag. Blaž Pesjak, Merkur trgovina d.o.o., Naklo
Davorin Poherc, Kemofarmacija d.d., Ljubljana
Aleksander Polovič, AFP d.o.o., Dobova
Darko Pristovnik, Primada d.o.o., Celje
Igor Sepič, Igor Sepič s.p., Koper
Marko Staroveški, Kovintrade d.d., Celje
Aleš Šabeder, Semenarna Ljubljana d.o.o., Ljubljana
Viljem Šiftar, Vigros d.o.o., Puconci
Mojca Šteiner, Frama d.o.o., Prebold
Tanja Tuš, Engrotuš d.o.o., Celje
Marijan Volavšek, VBM Korenček d.o.o., Maribor
Doroteja Vozelj, Delo prodaja d.d., Ljubljana
Anton Zobec, Jadran d.d., Sežana

Nadzorni odbor

Martin Križanič, Tridex d.o.o., Maribor, predsednik
Anamarija Bogdan, Nama d.d., Ljubljana
Lilijana Reljič, Medigo d.o.o., Nova Gorica
Gregor Rupnik, Creatim Ržišnik Perc d.o.o., Šenčur
Suzana Tokić, ST Konzultacije d.o.o., Koper

Strokovna služba

Mija Lapornik, izvršna direktorica
Marjanca Simsič,
višja svetovalka
Barbara Gnilšak, pravna svetovalka
Barbara Krivic, pravna svetovalka
Andrej Trdina, svetovalec
Karmen Fortuna, svetovalka
Katja Prezelj, svetovalka
Branka Bjelica, poslovna sekretarka

Seznam članov TZS