Zaključni izpiti

Sodelovanje predstavnikov delodajalcev TZS na zaključnih izpitih srednjega poklicnega izobraževanja

Trgovinska zbornica Slovenije ima v skladu s Pravilnikom o zaključnem izpitu možnost sodelovanja na zaključnih izpitih preko svojega predstavnika v šolski komisiji in šolski izpitni komisiji. Na podlagi tega je Državna komisija za zaključni izpit potrdila in objavila predhodno v okviru aktivnosti TZS predlagan seznam predstavnikov delodajalcev (trgovcev), ki se bodo vključevali na zaključnih izpitih programa Trgovec (enota Izdelek oziroma storitev z zagovorom) v letošnjem šolskem letu.

Trgovinska zbornica Slovenije je v četrtek, 25. maja 2017, v Ljubljani organizirala predstavitev za predstavnike delodajalcev, ki sodelujejo pri izvedbi zaključnih izpitov za izobraževalni program Trgovec. Dogodek je bil namenjen predstavitvi aktualnih informacij o poteku zaključnih izpitov, pripravi na sodelovanje predstavnikov delodajalcev na zaključnih izpitih v spomladanskem roku 2017 ter izmenjavi mnenj in izkušenj s tega področja. V okviru posveta je predstavnica Srednje trgovske šole Ljubljana podala tudi praktični primer izvedbe zaključnih izpitov za program Trgovec.

Spomladanski rok zaključnih izpitov bo potekal v začetku meseca junija, dodatna gradiva in informacije v zvezi s sodelovanjem predstavnikov delodajalcev TZS pa so objavljena na spletni strani TZS.

Poziv za sodelovanje predstavnikov delodajalcev TZS na zaključnih izpitih

TZS je objavila poziv za sodelovanje predstavnikov delodajalcev na zaključnih izpitih.

Dodatne informacije
Letna poročila o zaključnih izpitih

V novembru 2017 je Državna komisija za zaključni izpit sprejela Vmesno poročilo o zaključnem izpitu 2017, ki je objavljeno tudi na spletni strani: http://www.ric.si/zakljucni_izpiti/porocila/.