Akademija TZS

Trgovinska zbornica Slovenije vsako leto v okviru »Akademije TZS« beleži vrsto uspešno izvedenih izobraževanj in seminarjev, namenjenih izobraževanju naših članov, katerih se letno udeleži preko 800 udeležencev.

V okviru »Akademije TZS« želimo članom tudi v prihodnje nuditi številna funkcionalna izobraževanja in seminarje z aktualnimi vsebinami s področja trgovinske dejavnosti in s trgovino povezanih dejavnosti ter splošne zakonodaje. Člane obenem vljudno vabimo, da nam posredujete vaše konkretne predloge/vsebinska področja, za katera ugotavljate, da bi potrebovali dodatna strokovna znanja, spretnosti ali veščine.

 

Brezplačno usposabljanje "Izvajanje kolektivne pogodbe za trgovino v praksi in predstavitev dobrih poslovnih praks iz Avstrije"

Datum seminarja: 14. 02. 2019

Lokacija: Hotel Mercure Maribor City Center, Ulica heroja Šlandra 10, Maribor

Prijava

Seminar s področja živil: akrilamid, transmaščobe, označevanje porekla osnovne sestavine

Datum seminarja: 13. 02. 2019

Lokacija: Dvorana B, Dimičeva ulica 13, Ljubljana

Prijava

"Zlata pravila za uspešno prodajo poslovnim kupcem in potrošnikom"

Datum seminarja: 06. 02. 2019

Lokacija: Dvorana B, Dimičeva ulica 13, Ljubljana

Prijava

"Priprave za izdelavo letnega poročila 2018, obračun davka od dohodkov ter pregled novosti"

Datum seminarja: 23. 01. 2019

Lokacija: Dvorana B, Dimičeva ulica 13, Ljubljana

Prijava

Posvet o plačilnih sistemih in storitvah

Datum seminarja: 17. 01. 2019

Lokacija: Dvorana B, Dimičeva ulica 13, Ljubljana

Prijava