Domov | Neživila

Neživila

V okviru Sektorja za neživila se obravnavajo tematike, ki so povezane s pogoji dajanja na trg neživilskega blaga, zagotavljanja zakonsko zahtevanih standardov s področja varnosti, označevanja blaga in ostalimi pogoji, kot izhajajo iz zakonskih podlag. Neživila, vključno z motornimi gorivi in vozili v prihodku trgovine na drobno predstavljajo 68,5 odstotkov, v trgovini na debelo pa kar 82,2 odstotkov.

Za trgovino je pomembno, da zakonodaja omogoča dobre pogoje za delo, ter da do ciljev, ki naj bi jih dosegli, pridemo po najracionalnejši poti, tako s stroškovnih kot organizacijskih vidikov. Včasih temu ni tako, vendar pa je opaziti tudi na teh področjih pozitivne trende na ravni EU, saj kar na nekaj področjih potekajo razprave o poenostavitvi nekaterih evropskih direktiv, kar močno podpiramo. Prav tako podpiramo vse prakse, ki omogočajo ugodnosti v okviru zakonodaje za mala podjetja in podjetnike, ki skupaj po številu predstavljajo večino v trgovini, pa tudi na ravni celotnega gospodarstva ni bistveno drugače.

Glede na veliko raznolikost na področju neživil je omogočena precejšnja fleksibilnost, saj se v sklopu Komisije za neživila lahko oblikujejo tudi bolj homogene skupine, glede na asortiment trgovanja (npr. za tekstil, kemikalije), ali pa v povezavi s specifično problematiko, na primer ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo (okoljska zakonodaja) oziroma v obliki le za določen namen oblikovanih skupin trgovcev, zainteresiranih za razpravo o možnih pobudah, dobrih praksah in rešitvah.

Z delom nadaljujejo tudi sekcije (osebna motorna vozila, zdravila in medicinski pripomočki, ZOO trgovine, kozmetika in parfumi), ki združujejo trgovce ožjih blagovnih segmentov in preko katerih se trgovci vključujejo v zanje pomembne razprave in v sorodne evropske asociacije, v okviru katerih lahko pridobivajo koristne informacije za svoje delo.

Kontakt

Marjanca Simsič, višja svetovalka
Tel.: (01) 58 98 215
Faks: (01) 58 98 219
E-pošta: nbskbodb/tjntjd)bu*u{tmp/tj

Barbara Gnilšak, svetovalka
Tel.: (01) 58 98 220
Faks: (01) 58 98 219
E-pošta: cbscbsb/hojmtbl)bu*u{tmp/tj


Stran je bila natisnjena s spletnega portala Trgovinske zbornice Slovenije www.tzslo.si.
© 2007 Trgovinska zbornica Slovenije. Vse pravice pridržane.