Domov | O nas

O nas

Trgovinska zbornica Slovenije je bila ustanovljena 17.11.2006 na Ustanovni skupščini zbornice ter s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani dne 8.12.2006 vpisana v sodni register. Iniciativni odbor za ustanovitev nove zbornice trgovcev je ob podpori številnih trgovcev v Sloveniji presodil, da  v skladu z novim Zakonom o zbornicah trgovci potrebujejo svoje združenje, ki bo zastopalo interese trgovcev ter opravljalo za potrebe trgovinskega sektorja svetovalno in izobraževalno dejavnost. V skladu s strateškimi smernicami in poslovnim načrtom so trgovci na ustanovni skupščini opredelili novo zbornico kot dinamično, specializirano, stroškovno racionalno in k potrebam trgovcev usmerjeno združenje.

Nova Trgovinska zbornica je od pravnega naslednika Gospodarske zbornice Slovenije s posebno pogodbo o prenosu vseh del za potrebe trgovinskega sektorja tudi formalno prevzela zbornične aktivnosti od Združenja za trgovino, ki je v prejšnji organizaciji GZS pokrivalo potrebe trgovcev.

V prvih mesecih delovanja se je Trgovinska zbornica Slovenije že aktivno vključila v številne projekte ter zakonodajne postopke s področij splošne in posebne zakonodaje za posamezne zvrsti trgovine, ter uspešno izvajala svetovalno in izobraževalno delo s področij zakonodaje in dobrih poslovnih praks. Uspela je navezati uspešne in delo tvorne odnose z vsemi ministrstvi in institucijami, ki so kakorkoli povezane z delovanjem trgovinskega sektorja. Prizadeva si ustvariti dobre odnose z vsemi ostalimi zbornicami in asociacijami v gospodarstvu, ravno v teh dneh pa zbornica postaja tudi polnopraven član Ekonomsko socialnega sveta.

Zbornica si bo v vseh svojih aktivnostih prizadevala za čim večje članstvo trgovskih in ostalih podjetij in podjetnikov, ki so kakorkoli povezani  in zainteresirani za razvoj te dejavnosti  ter stremela za tem, da s svojim članstvom v vseh pogledih predstavlja reprezentativno in verodostojno združenje za trgovinsko panogo v Sloveniji.

Stran je bila natisnjena s spletnega portala Trgovinske zbornice Slovenije www.tzslo.si.
© 2007 Trgovinska zbornica Slovenije. Vse pravice pridržane.