Domov | O nas | Članstvo | Lestvica za določitev višine članarine za leto 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 in 2017

Lestvica za določitev višine članarine za leto 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 in 2017

Skupina Zaposleni Prihodek Letna članarina
       
Skupina1 nad 1000 od 1500 mio 75.000
    od 750 - 1.500 mio 50.000
    do 750 mio 25.000
       
Skupina2 501 - 1000 od 601 mio 25.000
    od 201 - 600 mio 15.000
    do 200 mio 6.000
       
Skupina3 251 - 500 od 101 mio 5.000
    od 51- 100 mio 4.000
    do 50 mio 3.000
       
Skupina4 51 - 250 od 51 mio 2.500
    od 11 - 50 mio 1.250
    do 10 mio 750
       
Skupina 5 11 - 50 od 10,1 mio 500
    od 3,1 - 10 mio 300
    do 3 mio 150
       
Skupina6 do 10 nad 1 mio 120
    200.001 - 1 mio 80
    do 200.000 50
       
Skupina7   do 24.000 0

 

POMEMBNO!

Skupščina TZS je na svoji 10. seji z dne 9. 4. 2015 sprejela sklepe o članarini za leto 2015, ki so bili objavljeni v zborničnem glasilu T-Informacije, številka 12/15 z dne 20. 4. 2015. Omenjeno glasilo skladno s Statutom TZS prejemajo člani zbornice in je vsem zainteresiranim članom še vedno na razpolago na sedežu zbornice.

 

Stran je bila natisnjena s spletnega portala Trgovinske zbornice Slovenije www.tzslo.si.
© 2007 Trgovinska zbornica Slovenije. Vse pravice pridržane.