Domov | O nas | Člani vabljeni, da se vključite v delo komisij in sekcij TZS

Člani vabljeni, da se vključite v delo komisij in sekcij TZS

Strokovne komisije

V okviru Trgovinske zbornice Slovenije delujejo naslednje komisije:

 • Komisija za živila,
 • Komisija za neživila,
 • Komisija za davčno, finančno in računovodsko področje,
 • Komisija za raziskave in trgovinski informacijski sistem,
 • Komisija za izobraževanje,
 • Komisija za okolje. 

Predstavnikom podjetij in podjetnikov, ki že delujete v komisijah ali sekcijah, ter delovnih skupinah, ni potrebno pošiljati prijavnic za sodelovanje, razen če bi želeli sporočiti kakšno spremembo. Vabimo pa k sodelovanju še širši krog članov, ki bi želeli sodelovati v delovnih telesih zbornice.

Iz obrazložitve k sklepu Upravnega odbora TZS izhaja, da se glede na raznolikost problematike, lahko za posamezno specifično področje oblikujejo v okviru komisij skupine, ki v odnosu do državnih in drugih organov samostojno nastopajo v imenu komisije. Navedeno omogoča veliko fleksibilnost v primerih, ko so za nekatere vsebine zainteresirana različna trgovska podjetja glede na asortiment ali pa specifična področja znotraj podjetij, pa tudi nemoteno delo že oblikovanih tematskih skupin.

Vabimo vas, da se aktivno vključite v delo komisij. Kot član komisije boste preko elektronske pošte prejemali razpoložljiva gradiva in predloge predpisov, ki vplivajo na delo v trgovskih podjetjih, na komisijah pa imate dobro možnost razprave z ostalimi kolegi o problematikah v trgovinski dejavnosti, ki so skupne vsem in predvsem o možnih rešitvah.

V okviru komisij se zavzemajo tudi stališča za določena specifična področja, ter pripravljajo predlogi in gradiva za obravnave na Upravnem odboru Trgovinske zbornice.

Vašo prijavo za sodelovanje v Komisiji, v okviru katere želite biti aktivni in informirani objavljamo v nadaljevanju. Za nadaljnje pojasnila se lahko tudi telefonsko obrnete na: Marjanca Simsič, tel. 01/58-98-215 (neživila, info sistem, finance in davki) ali Andrej Trdina, tel: 01/58-98-221 (živila).

Sekcije

Poleg komisij se lahko včlanite tudi v sledeče sekcije:  

 • Sekcija za osebna motorna vozila,
 • Sekcija veletrgovcev z zdravili,
 • Sekcija trgovcev z medicinskimi pripomočki in zdravili na drobno,
 • Sekcija trgovcev z medicinskimi pripomočki na debelo,
 • Sekcija ZOO,
 • Sekcija za kozmetiko in parfume,
 • Sekcija direktne prodaje,
 • Sekcija slovenskih franšiznih družb,
 • Sekcija za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi.

Delovne in pogajalske skupine

Poleg komisij in sekcij, ki jih imenuje Upravni odbor TZS, se v okviru Trgovinske zbornice lahko vključite tudi v nekatere delovne skupine, ki so že oblikovane ali pa se oblikujejo glede na ugotovljene potrebe in specifike problematik, na primer:

 • Pogajalska skupina delodajalcev za pripravo Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije.
 • Delovna skupina za področje poslovanja z nosilci zvoka, slike in naprav za tonsko in vizualno snemanje (problematika Uredbe o zneskih nadoemstil za privatno in drugo lastno reproduciranje).
 • Delovna skupina za pogajanja s kolektivnimi organizacijami (problematika tarif za javno predvajanje glasbe v prodajalnah).
 • Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda prodajalec.
Stran je bila natisnjena s spletnega portala Trgovinske zbornice Slovenije www.tzslo.si.
© 2007 Trgovinska zbornica Slovenije. Vse pravice pridržane.