Domov | Trgovina v številkah

Trgovina v številkah

Namen trgovinskega info sistema, poimenovanega Trgovina v številkah, je na enem mestu prikazati trgovinsko dejavnost na celovit, zanimiv in enostavno razumljiv način. Sistem temelji na podatkih in informacijah, iz katerih so izpeljani različni kazalci velikosti panoge v primerjavi s celotnim gospodarstvom, primerjava s tujino, kot tudi strukturne značilnosti znotraj panoge. Vanj so zajete tudi različne ad-hoc raziskave in analize, nekatera specializirana poročila ter primeri dobrih praks.

V okviru Trgovinske zbornice Slovenije deluje Komisija za raziskave in trgovinski informacijski sistem v kateri so zbrani strokovnjaki s področja tržnih raziskav in analiz. Glavni cilji komisije so zagotavljanje uporabnih in verodostojnih virov podatkov in informacij ter njihovo podajanje v čimbolj enostavni, razumljivi in zanimivi obliki.

Vabimo vas, da nam pri uresničevanju kakovostne rasti sistema Trgovina v številkah ter podajanju zanimive in koristne vsebine pomagate s svojimi predlogi, komentarji in vprašanji pa tudi s koristnimi informacijami, viri in primeri dobrih praks.

 

Več podatkov je na voljo na Statističnem uradu RS:

www.stat.si
SURS_40.png


Kontakt

Mija Lapornik, izvršna direktorica TZS
Tel.: (01) 58 98 214
GSM: 051 684 482
Faks: (01) 58 98 219
E-pošta: njkb/mbqpsojl)bu*u{tmp/tj

Andrej Trdina, svetovalec
Tel.: (01) 58 98 221
Faks: (01) 58 98 219
E-pošta: boesfk/usejob)bu*u{tmp/tj

Stran je bila natisnjena s spletnega portala Trgovinske zbornice Slovenije www.tzslo.si.
© 2007 Trgovinska zbornica Slovenije. Vse pravice pridržane.