Domov | Sektor za živila

Sektor za živila

Predstavniki vseh deležnikov so 23. avgusta 2011 sprejeli Kodeks dobrih poslovnih praks med deležniki v agroživilski verigi

Deležniki so Kodeks sprejeli z namenom izboljšanja poslovnega sodelovanja, krepitve partnerstva in povečevanja konkurenčnosti agroživilske verige v Republiki Sloveniji, kar mora temeljiti na načelih tržnih zakonitosti in pravilih varstva konkurence, to pa mora rezultirati v korist potrošnika.

Kodeks opredeljuje deležnike agroživilske verige, zagotavljanje trajnostnega razvoja, načela, po katerih deležniki delujejo, načine oblikovanja cen blaga in oblikovanje ter delovanje odbora za spremljanje izvajanja Kodeksa.

Kodeks, ki začne veljati 22. septembra 2011, predstavlja priporočilo vsem deležnikom v agroživilski verigi.

Podpisniki Kodeksa si bodo prizadevali za promocijo prepoznavnosti vsebine in namena tega Kodeksa.

Celotno besedilo Kodeksa je objavljeno v priponki.

Pripeti dokumenti

Kodeks dobrih poslovnih praks med deležniki v agroživilski verigi

 

Kontaktni podatki

Sektor za živila
Mija Lapornik, izvršna direktorica TZS
Tel.: (01) 58 98 214
Faks: (01) 58 98 219
E-pošta: njkb/mbqpsojlAu{tmp/tj

Stran je bila natisnjena s spletnega portala Trgovinske zbornice Slovenije www.tzslo.si.
© 2007 Trgovinska zbornica Slovenije. Vse pravice pridržane.