Trgovinska zbornica Slovenije

Trgovinska zbornica Slovenije je samostojno in nepridobitno združenje, ki skrbi za kakovosten razvoj in uspešnost trgovinske dejavnosti na področju Slovenije.

O nas

Vclanite se

Se želite včlaniti v samostojno Trgovinsko zbornico Slovenije?

Izpolnite izjavo

Kontakt

Trgovinska zbornica Slovenije
Dimiceva 13
1000 Ljubljana
Tel.: (01) 5898 212
Tel.: (01) 5898 213
Faks: (01) 5898 219

modra-stevilka.gif

T-informacije

Želite prejemati elektronske
T-informacije?

Izpolnite izjavo Ponudba, povpraševanje Knjižnica TZS/Naročilo Projekti Zaposlitev

Uporabne povezave

7. strateška konferenca o trgovini - Fotogalerija

Ministrstvo za zunanje zadeve - gospodarska diplomacija

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo - novice

Kontakti gospodarskih zbornic v državah EX-YU

EuroCommerce

Načrtovane vhodne in izhodne gospodarske delegacije v letu 2013

Javni razpisi

logotip_SOLVIT-v.png

Delo na crno - crna prihodnost

Tudi na TZS podpiramo prizadevanja za zmanjšanje obsega sive ekonomije www.protisiviekonomiji.si.

razum_ra.jpg

Spoštovani člani in bodoči člani!

Kriteriji za določitev višine članarine TZS se tudi v letu 2014 ne bodo spremenili in ostajajo enaki že od same ustanovitve zbornice v letu 2006.

__________________________________________________________________


     

DODATNO BREZPLAČNO STROKOVNO USPOSABLJANJE

v okviru projekta »Učinkovit socialni dialog – Nova KPDTS« 

Trgovinska zbornica Slovenije je skupaj s projektnim partnerjem Sindikatom delavcev trgovine Slovenije že izvedla pet strokovnih usposabljanj v okviru projekta »Učinkovit socialni dialog – nova KPDTS«, katerih se je udeležilo skoraj 300 udeležencev.

Glede na številne pozitivne odzive in izražene želje članov, deležnikov in širše zainteresirane javnosti sta se projektna partnerja odločila, da bosta izvedla

DODATNO BREZPLAČNO USPOSABLJANJE,
ki bo potekalo 25. AVGUSTA 2014 v LJUBLJANI,
Dom gospodarstva, Dimičeva 13 – dvorana C.

BREZPLAČNO USPOSABLJANJE bo osredotočeno na novo Kolektivno pogodbo dejavnosti trgovine Slovenije (KPDTS), ki je začela veljati 1. maja 2014 in velja za vse delodajalce, ki opravljajo trgovinsko dejavnost kot glavno dejavnost ter mehke veščine, ki pripomorejo k boljši komunikaciji med delodajalci in zaposlenim.

Vsak udeleženec usposabljanja prejme BREZPLAČEN PRIROČNIK na USB podatkovnem nosilcu, ki vsebuje naslednje sklope:
o 1. sklop: NOVA KPDTS s komentarjem predstavnikov delodajalcev in delojemalcev ter povezavo z določbami ZDR-1;
o 2. sklop: vzorci in opisi postopkov za izvajanje ZDR-1 in KPDTS v praksi;
o 3. sklop: prevod nove KPDTS v angleški jezik.

Program in prijavnica

Vljudno vabljeni!

 

Projekt »Učinkovit socialni dialog – nova KPDTS« delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti prednostne usmeritve«, 1.4. prednostne usmeritve: »Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti«.
_____________________________________________________________________


TZS izdala priročnike za pripravo kandidatov na poslovodski izpit - več informacij: http://www.tzslo.si/Splosna-zakonodaja/Izobrazevanje/Trgovski-poslovodja

GP_naslovnica.jpgnaslovnica_PE.jpgnaslovnica_elposl.jpg


Evropski projekt Leonardo da Vinci - Prenos inovacij

logo.jpgTZS_logo.jpg

 

 

 

Trgovinska zbornica Slovenije se je februarja 2012 s projektom »The Transfer of Competences and Trainings for Goods and Product Manipulator« (Prenos kompetenc in usposabljanj za blagovnega manipulanta) prijavila na razpis Leonardo da Vinci – Prenos inovacij v okviru programa Evropskih skupnosti Vseživljenjsko učenje. Pri tem je bila zelo uspešna, saj je bil navedeni projekt izbran za sofinanciranje. V tem projektu bodo poleg predstavnikov zbornice, strokovnjakov s področja izobraževanja, ki delujejo v trgovskih podjetjih, sodelovali tudi tuji eksperti. Ključni namen projekta je namreč s pomočjo mednarodnih partnerjev prenesti poklicne kompetence in načine usposabljanja za blagovnega manipulanta v Sloveniji. Sodelovanje v novem evropskem razpisu, kot je Leonardo da Vinci, za zbornico pomeni pridobitev novih strokovnih znanj in izkušenj na področju izobraževanja, priložnost za še tesnejše sodelovanje s sorodnimi institucijami v tujini ter nenazadnje še en zgleden primer za možnost prenosa dobrih praks, ki se uporabljajo v evropski trgovini. O vseh pomembnejših aktivnostih na projektu boste člani obveščeni preko T-Informacij in preko spletne strani projekta: EN, SLO.

Glasilo T-Informacije - vsebina zadnje številke >

Ugodnosti za člane

  • Svetovanje in izobraževanje s področij trgovinske zakonodaje in poslovnih praks
  • Izobraževalne delavnice, seminarji in usposabljanja
  • Brezplačen prejem T-informacij, pregled zakonodaje in ostalih informacij na spletu
  • Sodelovanje in sooblikovanje politike in aktivnosti v organih upravljanja, sekcijah, komisijah in odborih Trgovinske zbornice
  • Prejem strokovnih publikacij
  • Koriščenje ugodnosti v okviru partnerskih programov podjetij:
    zavarovalniške storitve, bančne storitve, odvetniške storitve, oprema za prepoznavanje ponaredkov in varnostni sistemi, nudenje preventivnih specialističnih zdravstvenih pregledov, organizacija strokovnih potovanj, organizacija dogodkov in prireditev, ...