Trgovinska zbornica Slovenije

Trgovinska zbornica Slovenije je samostojno in nepridobitno združenje, ki skrbi za kakovosten razvoj in uspešnost trgovinske dejavnosti na področju Slovenije.

O nas

Vclanite se

Se želite včlaniti v samostojno Trgovinsko zbornico Slovenije?

Izpolnite izjavo

Kontakt

Trgovinska zbornica Slovenije
Dimiceva 13
1000 Ljubljana
Tel.: (01) 5898 212
Tel.: (01) 5898 213
Faks: (01) 5898 219

modra-stevilka.gif

T-informacije

Želite prejemati elektronske
T-informacije?

Izpolnite izjavo Ponudba, povpraševanje Knjižnica TZS/Naročilo Projekti Zaposlitev

Uporabne povezave

7. strateška konferenca o trgovini - Fotogalerija

Ministrstvo za zunanje zadeve - gospodarska diplomacija

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo - novice

Kontakti gospodarskih zbornic v državah EX-YU

EuroCommerce

Načrtovane vhodne in izhodne gospodarske delegacije v letu 2013

Javni razpisi

logotip_SOLVIT-v.png

Delo na crno - crna prihodnost

Tudi na TZS podpiramo prizadevanja za zmanjšanje obsega sive ekonomije www.protisiviekonomiji.si.

razum_ra.jpg

Spoštovani člani in bodoči člani!

Kriteriji za določitev višine članarine TZS se tudi v letu 2014 ne bodo spremenili in ostajajo enaki že od same ustanovitve zbornice v letu 2006.

_________________________________________________________________

»8. STRATEŠKA KONFERENCA O TRGOVINI

bo potekala v sredo, 5. novembra 2014

na Brdu pri Kranju«

Trgovinska zbornica Slovenije bo v sodelovanju z Ekonomsko fakulteto, Univerze v Ljubljani v letošnjem letu organizirala že 8. Strateško konferenco o trgovini. Tokratna konferenca bo namenjena družbeni odgovornosti podjetij. Strateška konferenca bo potekala v sredo, 5. novembra 2014 v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju.

Koncept družbene odgovornosti je postal v zadnjih letih moderna krilatica mnogih podjetij in organizacij. Družbena odgovornost ne pomeni le skrbi za okolje in lokalno skupnost, temveč tudi skrb za zaposlene in za gospodarski ter socialni razvoj družbe.

Nekaterim podjetjem družbena odgovornost pomaga obvladovati stroške, druga ta cilj spodbuja k ustvarjanju novih, družbeno bolj sprejemljivih izdelkov in storitev. Nekatera podjetja so kar celotno konkurenčno prednost zgradila na družbeni odgovornosti. Zakaj so nekatera podjetja pri tem že na kratek rok uspešnejša kot druga? Kako jim uspe z vlaganjem v družbeno odgovornost poslovati bolj donosno?

Odgovor na to vprašanje bomo ponudili s pomočjo tujih in domačih strokovnjakov na 8. Strateški konferenci o trgovini. Predstavili bomo primere uspešnih poslovnih praks in razkrili skrivnosti njihovega uspeha.

OKVIRNI PROGRAM KONFERENCE: »DRUŽBENA ODGOVORNOST JE DONOSNA. TUDI PRI VAS?«

 8.30 – 9.15  Registracija udeležencev
 9.15 – 9.45  Otvoritev konference
 9.45 – 11.30  1. sekcija: DRUŽBENA ODGOVORNOST PODJETIJ – MODNA MUHA ALI RAZVOJNI TREND?
 13.30 – 12.00  Odmor
 12.00 – 13.30  2. sekcija: INOVATIVNE REŠITVE VODILNIH SVETOVNIH PODJETIJ NA PODROČJU DRUŽBENE ODGOVORNOSTI
 13.30 – 14.30  Kosilo
 14.30 – 15.45  3. sekcija: TUDI SLOVENSKA PODJETJA SE LAHKO KOSAJO Z NAJBOLJŠIMI
 15.45 – 16.00  Zaključek konference

Vljudno vabljeni!

Članom predlagamo, da si rezervirate navedeni termin za obisk konference. Podrobnejši program in prijavnico za konferenco bomo objavili v eni izmed naslednjih številk T – Informacij. M.L., B.G.

_____________________________________________________________________


TZS izdala priročnike za pripravo kandidatov na poslovodski izpit - več informacij: http://www.tzslo.si/Splosna-zakonodaja/Izobrazevanje/Trgovski-poslovodja

GP_naslovnica.jpgnaslovnica_PE.jpgnaslovnica_elposl.jpg


Evropski projekt Leonardo da Vinci - Prenos inovacij

logo.jpgTZS_logo.jpg

 

 

 

Trgovinska zbornica Slovenije se je februarja 2012 s projektom »The Transfer of Competences and Trainings for Goods and Product Manipulator« (Prenos kompetenc in usposabljanj za blagovnega manipulanta) prijavila na razpis Leonardo da Vinci – Prenos inovacij v okviru programa Evropskih skupnosti Vseživljenjsko učenje. Pri tem je bila zelo uspešna, saj je bil navedeni projekt izbran za sofinanciranje. V tem projektu bodo poleg predstavnikov zbornice, strokovnjakov s področja izobraževanja, ki delujejo v trgovskih podjetjih, sodelovali tudi tuji eksperti. Ključni namen projekta je namreč s pomočjo mednarodnih partnerjev prenesti poklicne kompetence in načine usposabljanja za blagovnega manipulanta v Sloveniji. Sodelovanje v novem evropskem razpisu, kot je Leonardo da Vinci, za zbornico pomeni pridobitev novih strokovnih znanj in izkušenj na področju izobraževanja, priložnost za še tesnejše sodelovanje s sorodnimi institucijami v tujini ter nenazadnje še en zgleden primer za možnost prenosa dobrih praks, ki se uporabljajo v evropski trgovini. O vseh pomembnejših aktivnostih na projektu boste člani obveščeni preko T-Informacij in preko spletne strani projekta: EN, SLO.

Glasilo T-Informacije - vsebina zadnje številke >

Ugodnosti za člane

  • Svetovanje in izobraževanje s področij trgovinske zakonodaje in poslovnih praks
  • Izobraževalne delavnice, seminarji in usposabljanja
  • Brezplačen prejem T-informacij, pregled zakonodaje in ostalih informacij na spletu
  • Sodelovanje in sooblikovanje politike in aktivnosti v organih upravljanja, sekcijah, komisijah in odborih Trgovinske zbornice
  • Prejem strokovnih publikacij
  • Koriščenje ugodnosti v okviru partnerskih programov podjetij:
    zavarovalniške storitve, bančne storitve, odvetniške storitve, oprema za prepoznavanje ponaredkov in varnostni sistemi, nudenje preventivnih specialističnih zdravstvenih pregledov, organizacija strokovnih potovanj, organizacija dogodkov in prireditev, ...