Trgovinska zbornica Slovenije

Novinarsko središče
 
Domov | Ponudba - povpraševanje

Ponudba - povpraševanje

Trenutna ponudba V rubriki Ponudba - povpraševanje lahko vsi, tako člani kot tudi nečlani, predstavite vsem članom TZS ponudbo/povpraševanje o svojih poslovnih aktivnostih (predlogi za sodelovanje, pobude za skupne nastope na sejmih in na drugih promocijskih dogodkih, predstavitev inovacij, zanimive novosti v poslovanju, informacije, iskanje poslovnih partnerjev, seznanitev s storitvami vašega podjetja, ipd.), ki lahko pomembno prispevajo k izboljšanju pogojev poslovanja za podjetja.

Objave ter priprava določenih podatkov in podatkovnih baz so plačljive po sledečem ceniku:

Cenik storitev ponudba - povpraševanje

(velja od vključno 12. januarja 2015 dalje)

 

Člani TZS
v EUR
Nečlani TZS
v EUR
1. objava ponudbe ali povpraševanja podjetja na spletnih straneh TZS (trajanje 60 dni) 100,00 200,00
2. pošiljanje ponudbe ali povpraševanja podjetja po elektronski bazi TZS - cca. 3.000 naslovov (2 ponovitvi istega sporočila v razmiku 30 dni) 42,70 85,40
3. objava ponudbe ali povpraševanja na spletnih straneh TZS in pošiljanje ponudbe ali povpraševanja po elektronski bazi TZS (2 ponovitvi istega sporočila v razmiku 30 dni, objava 60 dni) 110,00 220,00

Cena vključuje DDV.

V kolikor vas objava ponudbe ali povpraševanja na spletni strani Trgovinske zbornice Slovenija zanima, vas vljudno prosimo, da izpolnite priložen "Obrazec za poslovno sodelovanje" in ga skupaj s pripravljeno ponudbo pošljite:

  • po faksu: 01/5898 219
  • po pošti: TZS, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana
  • na e-naslov: info@tzslo.si

Pomembno obvestilo:

Ponudnik mora svojo ponudbo oblikovati na način, ki omogoča neposredno posredovanje predstavitve/ponudbe članom s strani TZS. Ponudba mora biti pripravljena v skladu z veljavno zakonodajo (na primer spoštovanje zakonodaje na področju oglaševanja alkoholnih pijač in tobaka, Zakona o varstvu potrošnikov, itd…). TZS ne odgovarja za resničnost in pravilnost navedb ponudnika kot tudi ne za skladnost ponudbe z veljavno zakonodajo. TZS lahko zavrne posredovanje ponudbe članom, če oceni, da le-ta ni pripravljena v skladu z veljavno zakonodajo. TZS si pridržuje pravico, da objavi ponudbo/povpraševanje na svoji spletni strani v razumnem roku, vendar pa najkasneje v roku 15 dni od ustrezno prejete ponudbe s strani podjetja skladno z navodili TZS ter da v primeru več ponudb, ponudbe združi v eno elektronsko sporočilo.

Za dodatne informacije lahko pokličite v tajništvo TZS, ga. Branka Bjelica, tel: 01 58 98 213/212, e-naslov: tajnistvo@tzslo.si.

Pripeti dokumenti

Stran je bila natisnjena s spletnega portala Trgovinske zbornice Slovenije www.tzslo.si.
© 2007 Trgovinska zbornica Slovenije. Vse pravice pridržane.