Trgovinska zbornica Slovenije

Novinarsko središče
 
Domov | Ponudba - povpraševanje

Ponudba - povpraševanje

Trenutna ponudba 
V rubriki Ponudba - povpraševanje lahko vsi, tako člani kot tudi nečlani, predstavite vsem članom TZS ponudbo/povpraševanje o svojih poslovnih aktivnostih (predlogi za sodelovanje, pobude za skupne nastope na sejmih in na drugih promocijskih dogodkih, predstavitev inovacij, zanimive novosti v poslovanju, informacije…), ki lahko pomembno prispevajo k izboljšanju pogojev poslovanja za podjetja.

Objave ter priprava določenih podatkov in podatkovnih baz so plačljive po sledečem ceniku:

Cenik storitev ponudba - povpraševanje

 

Člani TZS
v EUR
Nečlani TZS
v EUR
1. objava ponudbe ali povpraševanja podjetja na spletnih straneh TZS 100,00 200,00
2. pošiljanje ponudbe ali povpraševanja podjetja po elektronski bazi TZS - cca. 3.000 naslovov (2 ponovitvi)
30,00 60,00
3. objava ponudbe ali povpraševanja na spletnih straneh TZS in pošiljanje ponudbe ali povpraševanja po elektronski bazi TZS (2 ponovitvi) 110,00 220,00

Cena vključuje DDV.

Članom TZS brezplačno nudimo pomoč pri pridobitvi kontaktov tujih podjetij po kriteriju dejavnosti podjetja, več o tem: info@tzslo.si. Članom predlagamo, da pri iskanju slovenskih podjetij po kriteriju njihove glavne dejavnosti uporabijo brezplačne iskalnike (npr. http://www.bizi.si ali http://www.pirs.si ali http://www.itis.si). Na spletni strani DURS je objavljen seznam davčnih zavezancev, ki vsebuje tudi podatek o glavni dejavnosti podjetja (http://www.durs.gov.si/si/storitve/seznami_davcnih_zavezancev/).

V kolikor vas objava ponudbe ali povpraševanja na spletni strani Trgovinske zbornice Slovenija zanima, vas vljudno prosimo, da izpolnite priložen "Obrazec za poslovno sodelovanje" in ga skupaj s pripravljeno ponudbo pošljite:

  • po faksu: 01/5898 219
  • po pošti: TZS, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana
  • na e-naslov: info@tzslo.si

Pomembno obvestilo:

Ponudnik mora svojo ponudbo oblikovati na način, ki omogoča neposredno posredovanje predstavitve/ponudbe članom. Ponudba mora biti pripravljena v skladu z veljavno zakonodajo (na primer spoštovanje zakonodaje na področju oglaševanja alkoholnih pijač in tobaka, Zakona o varstvu potrošnikov, itd…). TZS ne odgovarja za resničnost in pravilnost navedb ponudnika. TZS lahko zavrne posredovanje ponudbe članom, če oceni, da le-ta ni pripravljena v skladu z veljavno zakonodajo. TZS si pridržuje pravico, da objavi ponudbo/povpraševanje na svoji spletni strani v razumnem roku, vendar pa najkasneje v roku 15 dni ter da v primeru več ponudb, ponudbe združi v eno elektronsko sporočilo.

Za dodatne informacije lahko pokličite v tajništvo TZS, ga. Branka Bjelica, tel: 01 58 98 213/212, e-naslov: tajnistvo@tzslo.si.

Pripeti dokumenti

Stran je bila natisnjena s spletnega portala Trgovinske zbornice Slovenije www.tzslo.si.
© 2007 Trgovinska zbornica Slovenije. Vse pravice pridržane.