05. 07. 2018

Strateška konferenca o trgovini 17. oktobra 2018: Trajnostni krožni poslovni modeli v trgovini: priložnost za spodbujanje rasti, inovacij in konkurenčnosti

Vsebina letošnje konference bo posvečena problematiki krožnega gospodarstva in poslovnih praks v trgovini, z namenom predstaviti trende, dobre prakse, priložnosti in izzive ter tako prispevati k nadaljnjemu uspešnemu razvoju te panoge v Sloveniji.

Trgovinska zbornica Slovenije bo tudi v letošnjem letu v sodelovanju z Ekonomsko fakulteto, UL organizirala že 12. Strateško konferenco o trgovini.

Vsebina letošnje konference bo posvečena problematiki krožnega gospodarstva in poslovnih praks v trgovini, z namenom predstaviti trende, dobre prakse, priložnosti in izzive ter tako prispevati k nadaljnjemu uspešnemu razvoju te panoge v Sloveniji.

Pomen trajnostnih razvojnih praks se vse bolj uveljavlja na vseh področjih, saj se tako posamezniki, podjetja kot države vse bolj zavedajo omejitev linearnega modela razvoja. V luči rastočega svetovnega prebivalstva in omejenih resursov so zahteve po spremembi ustaljenih praks v smeri trajnostnega razvoja nujne.

Krožni pristopi, ki bodo zmanjševali rabo virov in bodo usmerjeni v drugačno in bolj racionalno rabo dobrin ter njihovo ponovno uporabo preko recikliranja, so v praksi vse bolj pogosti. Zato so v prihodnje pred nami številni izzivi, ki prinašajo med drugim tudi nove priložnosti za rast in razvoj, če jih pravočasno zaznamo in izkoristimo. Krožno gospodarstvo je tako pomemben vir rasti, podjetjem pa predstavlja tudi pomembno področje za inovacije, ki krepijo njihovo konkurenčnost, s tem pa tudi uspešnost na trgu.

Program

Prijava na konferenco

 

Nazaj