Seminar "Varnost v trgovinah"

Trgovinska zbornica Slovenije v sredo, 23. 5. 2018 s pričetkom ob 9.00 uri v dvorani B, Dimičeva ulica 13, Ljubljana v sodelovanju z Zbornico za razvoj slovenskega zasebnega varovanja organizira strokovni seminar na temo zagotavljanja varnosti v trgovinah.

PROGRAM SEMINARJA:

8.45-9.00 Registracija udeležencev
9.00-9.45

1. Uvod

 • Varnost v trgovinah
 • Tveganja, ki nas ogrožajo v trgovinah (kazniva dejanja, kršitve javnega reda...); razjasnitev najbolj pogostih kršitev javnega reda in kaznivih dejanj
 • Napadi in ogrožanje zaposlenih ter ravnanje v teh primerih
 • Odpravljanje varnostnih tveganj
9.45-11.15

2. Zagotavljanje varnosti

 • Aktivni in pasivni varnostni ukrepi
 • Aktivnost zaposlenih
 • Uporaba tehnične zaščite
 • Videonadzor
 • Druge tehnične zaščite
 • Določitev pravil v trgovinah
11.15-11.30 Odmor
11.30-13.00

3. Zagotavljanje varnosti na varovanem območju

 • Načrt varovanja
 • Pristojnosti in ukrepanje varnostnega osebja
 • Pričakovanja ukrepanja policije in drugih varnostnih organov
 • Naloge ob zaznavi kaznivih dejanj v trgovinah
 • Varnostno osebje
 • Zaposleni v trgovinah, odgovorne osebe
13.00-13.45

4. Kritično varnostno ogrožanje v trgovinah

 • Trenutno stanje v Republiki Sloveniji
 • Najdba sumljivih predmetov

Predavatelja:

g. Drago Velički, strokovnjak s področja zasebnega varovanja

g. Damjan Žagar, strokovnjak s področja zasebnega varovanja in policijskih veščin

Kotizacija za člane TZS znaša 30,00 € na udeleženca (DDV že vključen), za nečlane TZS pa 90,00 € na udeleženca (DDV že vključen). Znesek kotizacije nakažite na TRR pri SKB: SI56 0313 8100 0518 803 - sklic 3007. Dokazilo o plačilu nam lahko pošljete po faksu: 01/58 98 219, po pošti: TZS, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: info@tzslo.si. Seminar bo izveden ob prijavi zadostnega števila udeležencev. Znesek vplačane kotizacije se vrne v primeru, da se od seminarja pisno odjavite vsaj 3 dni pred izvedbo seminarja. Kotizacijo povrnemo tudi v primeru, da razpisanega seminarja ne izvedemo, o čemer vas bomo pravočasno obvestili.

Vljudno vabljeni k prijavam!

Vabilo in prijavnica.