Varnost živil v trgovini in zakonodajne novosti na področju živil

Na seminarju bodo uvodoma na kratko predstavljene novosti na področju živilske zakonodaje (vsebnost akrilamida v živilih, ekološka živila, označevanje porekla osnovne sestavine živil…). V nadaljevanju bo v okviru zagotavljanja varnosti živil predstavljena vsebina Smernic dobrih higienskih navad po načelih sistema HACCP v trgovinski dejavnosti (vključno z mesnicami in ribarnicami), ki se nanaša na splošne higienske zahteve in tehnične pogoje v živilskih obratih (oprema, delovne površine, prostori), zahteve glede osebne higiene zaposlenih, zagotavljanje varnosti živil pri posameznih stopnjah dela v trgovini z živili (prevoz, prevzem, skladiščenje, obdelava živil…), ter možnosti za odpravo napak in izboljšanje sistemov v podjetjih. Seminar je namenjen predvsem malim trgovskim podjetjem.

Program in prijavnica

Splošni pogoji: Za člane je udeležba brezplačna, za nečlane pa znaša kotizacija 60,00 EUR na udeleženca (DDV je v ceno že vključen). Znesek kotizacije nakažite na TRR pri SKB: 0313 8100 0518 803 – sklic 3007. Prijavnico in dokazilo o plačilu nam lahko pošljete po faksu: 01/ 58-98-219, po pošti: TZS, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: info@tzslo.si. Znesek vplačane kotizacije se vrne v primeru, da se pisno odjavite vsaj 3 dni pred izvedbo seminarja! Kotizacijo povrnemo tudi v primeru, da razpisanega seminarja ne izvedemo, o čemer vas bomo pravočasno obvestili, zato vas prosimo, da navedete elektronski naslov, kamor lahko sporočimo morebitne spremembe oziroma odpoved. Seminar bo izveden ob prijavi najmanj 10 udeležencev.


Prijava na seminar (Varnost živil v trgovini in zakonodajne novosti na področju živil)

Potrjujem, da so prijavljene osebe predstavniki navedenega podjetja. Soglašam, da TZS vneseni e-naslov uporablja za obveščanje v zvezi s tem seminarjem.