Domov | O nas | Projekti | TRASDEM- Krepitev socialnega dialoga v trgovinski dejavnosti kot prispevek h ključnim izzivom pri zaposlovanju ter socialni politiki v EU

TRASDEM- Krepitev socialnega dialoga v trgovinski dejavnosti kot prispevek h ključnim izzivom pri zaposlovanju ter socialni politiki v EU

eu_projekt.jpgTRASDEM – Empowerment of social dialogue in trade sector as a contribution to the overarching EU employment and social policy challenges

TRAJANJE PROJEKTA: 1. DECEMBER  2012- 30. NOVEMBER 2013

 


ZAKLJUČNA KONFERENCA „TRASDEM”

21. NOVEMBER 2013 ob 9.00 uri v Domu gospodarstva,

Dimičeva 13, dvorana A, Ljubljana

Na BREZPLAČNI zaključni konferenci vam bodo strokovnjaki iz partnerskih držav Španije, Portugalske, Italije in Slovenije predstavili najnovejše zakonodajne novosti na področju delovno-pravne zakonodaje, ki naj bi omogočale zagotavljati večjo fleksibilnost delovnih procesov, ter zaposlovanje mladih, starejših in brezposelnih oseb. Predstavnica Eurocommerca iz Bruslja pa bo predstavila tudi najnovejše dogajanje na nivoju EU. Zakonodajne rešitve, ki jih lahko uporabljajo delodajalci v Republiki Sloveniji v praksi, bo predstavila strokovnjakinja za področje delovnega prava mag. Nataša Belopavlovič.

Udeleženci tega projektnega dogodka bodo prejeli brezplačni e-priročnik, ki bo vključeval novosti na trgu dela, ki se pripravljajo na ravni EU

Program in prijavnica

 

V projektu poleg Trgovinske zbornice Slovenije, ki je vodilni partner v projektu, sodelujejo tudi partnerji iz Španije, Portugalske, Italije ter evropskega združenja trgovcev Eurocommerce iz Bruslja. V posamezne aktivnosti projekta pa so vključeni tudi predstavniki sindikatov ter trgovskih podjetij iz navedenih EU držav.

S projektom želi TZS kot nosilec projekta prispevati k krepitvi socialnega dialoga v trgovinski dejavnosti v Sloveniji, v EU državah partnericah projekta ter tudi širše, to je na  evropski ravni preko Evropskih inštitucij. Rezultati projekta  naj bi prispevali k iskanju novih stališč, mnenj, argumentov in pristopov za modernizacijo delovnopravnega in socialnega področja po posameznih državah članicah EU ter posledično pripomogli tudi k izhodu iz ekonomske in finančne krize. 

Nosilec projekta

 • Trgovinska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, www.tzslo.si

Partnerji v projektu

 • Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije (ZDOPS)          http://www.zdops.si/

Cilji projekta

 • povečati zavedanje o pomenu socialnega dialoga med socialnimi partnerji v Sloveniji, Italiji, Španiji in Portugalski z namenom uspešnega soočanja z izzivi na področju trgovinske panoge v EU,
 • pospeševanje implementacije evropske zakonodaje v predpise držav (predstavnikov v projektu),
 • povečevanje razumevanja pomena prožnosti med socialnimi partnerji,
 • oblikovanje in izvajanje mednarodnega sodelovanja med socialnimi partnerji v Sloveniji, Italiji, Španiji in Portugalski ter evropskimi inštitucijami, ki bo prispeval k krepitvi socialnega dialoga na evropski ravni,
 • vključevanje evropske prakse na področju socialnega dialoga med partnerje v projektu

Partnerji se bodo v okviru fleksibilnosti, kot jo opredeljujejo izhodišča projekta, osredotočili na sledeča področja:

 • modernizacija trga dela,
 • kakovost dela,
 • mobilnost in migracije,
 • zaposlovanje mladih,
 • aktivno staranje,
 • aktivno vključevanje v delo ter primerno delo

Projektne aktivnosti

 1. Uvodni sestanek vseh projektnih partnerjev v Ljubljani, Slovenija - TZS, CCP, CCC, ZDOPS, SDGZ, Eurocommerce - predvideno januar 2013
 2. Delovni obisk projektnih partnerjev TZS, CCP, CCC, SDGZ na Danskem - predvideno februar 2013
 3. Izvedba nacionalnih okroglih miz po državah partnericah v projektu
  (Španija, Italija, Portugalska, Slovenija- 3x po posameznem partnerju) s predstavniki trgovskih podjetij ter predstavniki sindikatov ter državnih inštitucij - predvideno od marca 2013 do maja 2013
 4. Delovni obisk v Barceloni, Španija projektnih partnerjev- TZS, CCP, CCC, SDGZ- predvideno junij 2013
 5. Zaključna konferenca v Ljubljani, Slovenija vseh projektnih partnerjev- TZS, CCP, CCC, ZDOPS, SDGZ, Eurocommerce – predvideno november 2013

Project TRASDEM - english presentation

Events

At the kick-off meeting where all the partners will be present, we will introduce the project, its goals & results, partners roles, financial rules in the project and the latest developments/documents at the EU level in connection with the modernization of the labour market, flexicurity, youth employment and employment of elderly people, quality of work&mobility and migration. Each representative of the partners is expected to present itself and its organisation.

Expected results of the meeting:
- presentation of the partners of the project
- introduction of the project
- partners roles in the project
- presentation of the latest developments and documents at the EU level due to the project topics
- planned activities in the future with the time- schedule

Enclosed is the agenda for the meeting.

Enclosed is the agenda for the study visit/project meeting.

 

Activities


Project »TRASDEM: Empowerment of social dialogue in trade sector as a contribution to the overarching EU employment and social policy challenges« has been funded with financial support from the European Union. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Stran je bila natisnjena s spletnega portala Trgovinske zbornice Slovenije www.tzslo.si.
© 2007 Trgovinska zbornica Slovenije. Vse pravice pridržane.