Projekti

Projekt PHARE

Za pripravo Smernic dobrih higienskih navad na načelih sistema HACCP v trgovini Projekt priprave Smernic dobrih higienskih navad na načelih sistema HACCP v trgovinski dejavnosti je nastal na pobudo trgovskih podjetij, podprlo pa ga je Ministrstvo za gospodarstvo - Direktorat za notranji trg. Omenjeni projekt, ki je temeljil na medsebojnem konstruktivnem sodelovanju predstavnikov državnih organov, Ministrstva za gospodarstvo, Zdravstvenega inšpektorata RS, Inštituta za varovanje zdravja RS in drugih strokovnih institucij, ter predstavnikov trgovine kot dela slovenskega gospodarstva, je podprla tudi Služba Vlade RS za evropske zadeve in ga vključila med projekte, ki so v naši državi potekali pod okriljem Phare. Aktivnosti na tem projektu so potekale v okviru strokovnega dela Komisije za napredek poslovanja z živilskim in mešanim blagom ter ožje projektne skupine trgovcev v naslednji sestavi:

  • Igor Sepič, predsednik komisije
  • Zvezdana Žurman, članica
  • Alenka Novak, članica
  • Marko Rozman, član
  • Jožica Krajšek, članica
  • Mija Lapornik, članica

Kot partnerska država za izvedbo projekta je bila izbrana Irska, članica Evropske unije. Vodenje projekta je na slovenski strani potekalo v okviru resornega ministrstva za trgovino - Ministrstva za gospodarstvo, na evropski strani pa je vodenje projekta prevzela strokovna institucija Food Safety Authority of Ireland.

Evropski projekt Ministrstva za gospodarstvo in TZS

Evropski projekt Ministrstva za gospodarstvo in TZS za pripravo Smernic dobrih higienskih navad na načelih sistema HACCP v trgovini: mesnice in ribarnice Projekt priprave Smernic dobrih higienskih navad na načelih sistema HACCP v trgovinski dejavnosti je nastal na pobudo trgovskih podjetij, podprlo pa ga je Ministrstvo za gospodarstvo - Direktorat za notranji trg. Omenjeni projekt je podprla tudi Služba Vlade RS za evropske zadeve, saj ga je vključila med projekte, ki v naši državi potekajo na evropski ravni.

Soglasje Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano za Smernice dobrih higienskih navad po načelih sistema HACCP je na vpogled v spodnjem dokumentu. Soglasje Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano za Smernice dobrih higienskih navad po načelih sistema HACCP je na vpogled v priloženem dokumentu.