Splošna zakonodaja

Plastični proizvodi za enkratno uporabo (SUP)

Direktiva (EU) 2019/904 o zmanjšanju vpliva nekaterih plasičnih proizvodov na okolje ter izvedbena Uredba Komisije (EU) 2020/2151 o označevanju 

Direktiva o plastiki za enkratno uporabo temelji na veljavni zakonodaji EU o odpadkih, vendar gre korak dlje, saj določa strožja pravila za tiste vrste proizvodov in embalaže, ki so med desetimi najpogostejšimi predmeti, ki onesnažujejo evropske plaže. Nova pravila prepovedujejo uporabo nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, za katere obstajajo alternative. Poleg tega uvajajo posebne ukrepe za zmanjšanje uporabe najpogosteje odvrženih plastičnih proizvodov.

Plastični proizvodi za enkratno uporabo so v celoti ali delno izdelani iz plastike in so običajno namenjeni samo za enkratno uporabo ali za uporabo za kratko obdobje, preden so odvrženi. Eden od glavnih namenov te direktive je zmanjšati količino plastičnih odpadkov, ki jih ustvarimo. Glede na nova pravila bodo od 3.7.2021 prepovedani plastični krožniki, jedilni pribor, slamice, palčke za balone in vatirane palčke za enkratno uporabo. Pri ostalih plastičnih izdelkih za enkratno uporabo, katerih uporaba se omejuje z direktivo SUP, je predvideno zmanjšanje potrošnje na nacionalni ravni, nove zahteve glede zasnove in označevanja ter dodatne obveznosti proizvajalcev v zvezi z ravnanjem z odpadki in njihovim odstranjevanjem.  Proizvodi, za katere bo treba zmanjšati porabo, so posode za živila, s pokrovom ali brez njega, ki se uporablja za hrano, ki je namenjena za takojšnjo porabo na kraju samem ali za odnašanje, in je pripravljena za uporabo brez nadaljnje priprave, kot je kuhanje, ter lončki za pijače, vključno z njihovimi pokrovi.

Države članice so se strinjale, da bodo do leta 2029 izpolnile cilj 90 % za zbiranje plastenk, te pa bodo morale do leta 2025 vsebovati najmanj 25 % recikliranih materialov, do leta 2030 pa 30 %.

Skladno z Direktivo, države članice uveljavijo zakone in druge predpise, porebne za uskladitev s to direktivo, do 3.7.2021. Poleg navedenega, z dnem 3.7.2021 v državah članicah prične veljati tudi Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/2151, ki pa je, za razliko od Direktive, neposredno uporabljiva.

Ključni zadevni slovenski in evropski predpisi s tega področja so dostopni preko spodnjih povezav:

Direktiva (EU) 2019/904

Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2020/2151

Smernice Komisije o plastičnih proizvodih za enkratno uporabo 

Oznake, ki jih določa 5. člen uredbe, v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/2151 

Na podlagi zgoraj navedene direktive je bila dne 20.8.2021 v Urednem listu RS objavljena Uredba o prepovedi dajanja nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na trg v Republiki Sloveniji in o označevanju nekaterih plastičnih proizvodov, s pričetkom veljavnosti dne 4. 9. 2021. Objavljena uredba predpisuje zgolj dva ukrepa, in sicer prepoved dajanja na trg nekatererih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo in izdelkov iz oksorazgradljive plastike, ter zahteve za označevanje nekaterih proizvodov, ki vsebujejo plastiko. 

Uredba o prepovedi dajanja nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na trg v Republiki Sloveniji in o označevanju nekaterih plastičnih proizvodov

Zakon o prepovedi prodaje dajanja nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na trg v Republiki Sloveniji

14. 10. 2022 je bila v Uradnem listu RS objavljena še Uredba o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje. Uredba določa cilje in ukrepe za nekatere plastične proizvode za enkratno uporabo in ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko, cilje in ukrepe zmanjšanja porabe ter zahteve pri oblikovanju nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, pravila in obveznosti proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO), cilje ločenega zbiranja odpadkov iz nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, zahteve za poročanje o danih plastičnih proizvodih za enkratno uporabo in ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko, na trg v Republiki Sloveniji, zahteve za poročanje o nastalih odpadkih iz nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo in ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko, ter ukrepe in stroške za ozaveščanje.

Uredba o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje