Splošna zakonodaja

Plastični proizvodi za enkratno uporabo (SUP)

Direktiva (EU) 2019/904 o zmanjšanju vpliva nekaterih plasičnih proizvodov na okolje ter izvedbena Uredba Komisije (EU) 2020/2151 o označevanju  Direktiva o plastiki za enkratno uporabo temelji na veljavni zakonodaji EU o odpadkih, vendar gre korak dlje, saj določa strožja pravila za tiste vrste ...

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član