Vračljiva embalaža

Podlaga za področje vračljive embalaže so Uzance pri vračanju in prevzemanju vračljive embalaže (UL RS št. 12/13).

Namen teh uzanc je zagotoviti:

 • čim hitrejše obračanje vračljive embalaže in nemoten proizvodni in prodajni proces,
 • poenotenje kavcijskih vrednosti istovrstne vračljive embalaže različnih dobaviteljev,
 • čim manjše stroške na enoto proizvoda,
 • varovanje okolja pred škodljivimi posledicami nenadzorovanega odlaganja embalaže,
 • zaščito potrošnika.

V embalažnem krogotoku vračljiva embalaža prehaja od enega uporabnika do drugega preko dveh načinov vodenja embalaže: evidenčnega ali finančnega. Dobavitelji blaga in uporabniki vračljive embalaže priporočajo, da se vračljiva embalaža vodi praviloma finančno, in sicer na način, kot izhaja iz Priloge 1 teh Uzanc.

Člane TZS obveščamo, da bo z 1. 5. 2023 stopil v veljavo nov Cenik kavcijskih vrednosti vračljive embalaže, ki ga je na svoji dopisni seji sprejela Komisija za embalažo. Do cenika lahko dostopate na naslednji povezavi:

 • Cenik kavcijskih vrednosti vračljive embalaže, ki bo stopil v veljavo 1. 5. 2023
 • Cenik kavcijskih vrednosti vračljive embalaže, ki je stopil v veljavo 1. 3. 2023
 • Cenik kavcijskih vrednosti vračljive embalaže, ki je stopil v veljavo 1. 2. 2023
 • Cenik kavcijskih vrednosti vračljive embalaže, ki je stopil v veljavo dne 1. 9. 2022
 • Cenik kavcijskih vrednosti vračljive embalaže, ki je stopil v veljavo dne 1. 6. 2022
 • Cenik kavcijskih vrednosti vračljive embalaže, ki je stopil v veljavo dne 1. 5. 2022
 • Cenik kavcijskih vrednosti vračljive embalaže, ki je stopil v veljavo dne 20. 7. 2021
 • Cenik kavcijskih vrednosti vračljive embalaže, ki je stopil v veljavo dne 22.3.2021
 • Cenik kavcijskih vrednosti vračljive embalaže, ki je stopil v veljavo dne 16.11.2020
 • Cenik kavcijskih vrednosti vračljive embalaže, ki je stopil v veljavo dne 1.9.2020
 • Cenik kavcijskih vrednosti vračljive embalaže, ki je stopil v veljavo dne 1.8.2019
 • Cenik kavcijskih vrednosti vračljive embalaže, ki je stopil v veljavo dne 1.6.2019
 • Cenik kavcijskih vrednosti vračljive embalaže, ki je stopil v veljavo dne 1.1.2019
 • Cenik kavcijskih vrednosti vračljive embalaže, ki je stopil v veljavo dne 15.11.2018
 • Cenik kavcijskih vrednosti vračljive embalaže, ki je stopil v veljavo dne 1. 9. 2018
 • Cenik kavcijskih vrednosti vračljive embalaže, ki je stopil v veljavo dne 1. 3. 2018
 • Cenik kavcijskih vrednosti vračljive embalaže, ki je stopil v veljavo dne 15. 10. 2017