Vračljiva embalaža

Podlaga za področje vračljive embalaže so Uzance pri vračanju in prevzemanju vračljive embalaže (UL RS št. 12/13).

Namen teh uzanc je zagotoviti:

  • čim hitrejše obračanje vračljive embalaže in nemoten proizvodni in prodajni proces,
  • poenotenje kavcijskih vrednosti istovrstne vračljive embalaže različnih dobaviteljev,
  • čim manjše stroške na enoto proizvoda,
  • varovanje okolja pred škodljivimi posledicami nenadzorovanega odlaganja embalaže,
  • zaščito potrošnika.

V embalažnem krogotoku vračljiva embalaža prehaja od enega uporabnika do drugega preko dveh načinov vodenja embalaže: evidenčnega ali finančnega. Dobavitelji blaga in uporabniki vračljive embalaže priporočajo, da se vračljiva embalaža vodi praviloma finančno, in sicer na način, kot izhaja iz Priloge 1 teh Uzanc.

Obvestilo

Člane seznanjamo, da smo dne 3. 3. 2021 prejeli obvestilo od dobavitelja Pivovarna Laško Union d.o.o., da iz prometa umikajo naslednjo vračljivo embalažo:

Nosilka – pivo Laško 0,5 l/10 BS    GTIN: 3830052680939

Skladno z 8. členom Uzanc pri vračanju in prevzemanju vračljive embalaže (UL RS št. 12/13) so dobavitelji dolžni sprejemati embalažo od uporabnikov še šest mesecev po prejemu obvestila o umiku na Trgovinsko zbornico Slovenije, torej v konkretnem primeru do 3. 9. 2021.

Obvestilo

Člane seznanjamo, da smo dne 22. 12. 2020 prejeli obvestilo od dobavitelja Atlantic Droga Kolinska d..o.o., da iz prometa umikajo naslednjo vračljivo embalažo:
• Steklenica z navojem – zelena (1l), GTIN: 3830052680014
• Nosilka – mineralna voda (6/1l), GTIN: 3830052680281

Skladno z Uzancami pri vračanju in prevzemanju vračljive embalaže (UL RS št. 12/13) dobavitelji sprejemajo embalažo od uporabnikov še šest mesecev po prejemu obvestila o ummiku na Trgovinsko zbornico, torej do 22. 6. 2021.

 

Člane TZS obveščamo, da bo z 20. 7. 2021 stopil v veljavo nov Cenik kavcijskih vrednosti vračljive embalaže, ki ga je na svoji 43. dopisni seji sprejela Komisija za embalažo. Zadnje dopolnitve cenika se nanašajo na steklenico in nosilko za Jamnico, kar je v ceniku označeno z rumeno barvo. Do cenika lahko dostopate na naslednji povezavi.

Cenik kavcijskih vrednosti vračljive embalaže, ki je stopil v veljavo dne 22.3.2021
Cenik kavcijskih vrednosti vračljive embalaže, ki je stopil v veljavo dne 16.11.2020
Cenik kavcijskih vrednosti vračljive embalaže, ki je stopil v veljavo dne 1.9.2020
Cenik kavcijskih vrednosti vračljive embalaže, ki je stopil v veljavo dne 1.8.2019
Cenik kavcijskih vrednosti vračljive embalaže, ki je stopil v veljavo dne 1.6.2019
Cenik kavcijskih vrednosti vračljive embalaže, ki je stopil v veljavo dne 1.1.2019
Cenik kavcijskih vrednosti vračljive embalaže, ki je stopil v veljavo dne 15.11.2018
Cenik kavcijskih vrednosti vračljive embalaže, ki je stopil v veljavo dne 1. 9. 2018
Cenik kavcijskih vrednosti vračljive embalaže, ki je stopil v veljavo dne 1. 3. 2018
Cenik kavcijskih vrednosti vračljive embalaže, ki je stopil v veljavo dne 15. 10. 2017