Vračljiva embalaža

Podlaga za področje vračljive embalaže so Uzance pri vračanju in prevzemanju vračljive embalaže (UL RS št. 12/13).

Namen teh uzanc je zagotoviti:

  • čim hitrejše obračanje vračljive embalaže in nemoten proizvodni in prodajni proces,
  • poenotenje kavcijskih vrednosti istovrstne vračljive embalaže različnih dobaviteljev,
  • čim manjše stroške na enoto proizvoda,
  • varovanje okolja pred škodljivimi posledicami nenadzorovanega odlaganja embalaže,
  • zaščito potrošnika.

V embalažnem krogotoku vračljiva embalaža prehaja od enega uporabnika do drugega preko dveh načinov vodenja embalaže: evidenčnega ali finančnega. Dobavitelji blaga in uporabniki vračljive embalaže priporočajo, da se vračljiva embalaža vodi praviloma finančno, in sicer na način, kot izhaja iz Priloge 1 teh Uzanc.

Obvestilo

Člane seznanjamo, da smo dne 3. 3. 2021 prejeli obvestilo od dobavitelja Pivovarna Laško Union d.o.o., da iz prometa umikajo naslednjo vračljivo embalažo:

Nosilka – pivo Laško 0,5 l/10 BS    GTIN: 3830052680939

Skladno z 8. členom Uzanc pri vračanju in prevzemanju vračljive embalaže (UL RS št. 12/13) so dobavitelji dolžni sprejemati embalažo od uporabnikov še šest mesecev po prejemu obvestila o umiku na Trgovinsko zbornico Slovenije, torej v konkretnem primeru do 3. 9. 2021.

Obvestilo

Člane seznanjamo, da smo dne 22. 12. 2020 prejeli obvestilo od dobavitelja Atlantic Droga Kolinska d..o.o., da iz prometa umikajo naslednjo vračljivo embalažo:
• Steklenica z navojem – zelena (1l), GTIN: 3830052680014
• Nosilka – mineralna voda (6/1l), GTIN: 3830052680281

Skladno z Uzancami pri vračanju in prevzemanju vračljive embalaže (UL RS št. 12/13) dobavitelji sprejemajo embalažo od uporabnikov še šest mesecev po prejemu obvestila o ummiku na Trgovinsko zbornico, torej do 22. 6. 2021.

 

 

NOVO: Cenik kavcijskih vrednosti vračljive embalaže, ki stopi v veljavo dne 22.3.2021

Cenik kavcijskih vrednosti vračljive embalaže, ki je stopil v veljavo dne 16.11.2020
Cenik kavcijskih vrednosti vračljive embalaže, ki je stopil v veljavo dne 1.9.2020
Cenik kavcijskih vrednosti vračljive embalaže, ki je stopil v veljavo dne 1.8.2019
Cenik kavcijskih vrednosti vračljive embalaže, ki je stopil v veljavo dne 1.6.2019
Cenik kavcijskih vrednosti vračljive embalaže, ki je stopil v veljavo dne 1.1.2019
Cenik kavcijskih vrednosti vračljive embalaže, ki je stopil v veljavo dne 15.11.2018
Cenik kavcijskih vrednosti vračljive embalaže, ki je stopil v veljavo dne 1. 9. 2018
Cenik kavcijskih vrednosti vračljive embalaže, ki je stopil v veljavo dne 1. 3. 2018
Cenik kavcijskih vrednosti vračljive embalaže, ki je stopil v veljavo dne 15. 10. 2017