Splošne zahteve glede živil

Registracija obrata Nosilec živilske dejavnosti mora skladno z drugim odstavkom 6. člena Uredbe (EU) št. 852/2004 vsak obrat, v katerem izvaja živilsko dejavnost, registrirati pri Upravi Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Nosilec živilske dejavnosti mora pred z...

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član