Veriga preskrbe s hrano

Predstavniki vseh deležnikov so 23. avgusta 2011 sprejeli Kodeks dobrih poslovnih praks med deležniki v agroživilski verigi. Deležniki so Kodeks sprejeli z namenom izboljšanja poslovnega sodelovanja, krepitve partnerstva in povečevanja konkurenčnosti agroživilske verige v Republiki Sloveniji, ka...

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član