Veriga preskrbe s hrano

Predstavniki vseh deležnikov so 23. avgusta 2011 sprejeli Kodeks dobrih poslovnih praks med deležniki v agroživilski verigi.

Deležniki so Kodeks sprejeli z namenom izboljšanja poslovnega sodelovanja, krepitve partnerstva in povečevanja konkurenčnosti agroživilske verige v Republiki Sloveniji, kar mora temeljiti na načelih tržnih zakonitosti in pravilih varstva konkurence, to pa mora rezultirati v korist potrošnika. Kodeks opredeljuje deležnike agroživilske verige, zagotavljanje trajnostnega razvoja, načela, po katerih deležniki delujejo, načine oblikovanja cen blaga in oblikovanje ter delovanje odbora za spremljanje izvajanja Kodeksa.

Kodeks, ki je začel veljati 22. septembra 2011, predstavlja priporočilo vsem deležnikom v agroživilski verigi. Podpisniki Kodeksa si bodo prizadevali za promocijo prepoznavnosti vsebine in namena tega Kodeksa.

Celotno besedilo Kodeksa je objavljeno v priponki.