Sekcija slovenskih franšiznih družb

 

Na Trgovinski zbornici Slovenije na podlagi sklepa Upravnega odbora Trgovinske zbornice Slovenije z dne 22. 2. 2007 ter Pogodbe o prenosu dejavnosti med GZS in TZS z dne 12. 2. 2007, deluje Sekcija slovenskih franšiznih družb.

Člani sekcije so gospodarske družbe (franšizodajalci), pri katerih je franšizing del njihovega poslovanja. Sekcija želi spodbujati in razvijati dejavnost franšizinga v Sloveniji, skrbeti za interese franšizodajalcev in franšizojemalcev, omogočiti pretok strokovnih informacij in zlasti zaščititi dobro ime poslovne usmeritve franšizinga.

Sekcija slovenskih franšiznih družb je bila ustanovljena 10. 6. 1998. Sekcija je od 9. 2. 2001 dalje redna članica Evropske franšizne federacije (EFF) ter Svetovnega franšiznega sveta. Evropska franšizna federacija v naslednjem obdobju pričakuje krepitev Sekcije slovenskih franšiznih družb po številu članov in po kakovosti franšizinga. Članstvo v sekciji je odprto.

Kandidati za člane sekcije lahko pošljejo vlogo za sprejem v članstvo na naslov:
Trgovinska zbornica Slovenije, Sekcija slovenskih franšiznih družb
Dunajska cesta 167
1000 Ljubljana

Sekcija deluje na podlagi:

  • Pravil o organiziranosti in delu Sekcije slovenskih franšiznih družb, ki podrobno določajo pogoje za sprejem v redno oziroma pridruženo članstvo v sekciji in
  • Evropskega kodeksa etike za franšizing, ki se uporablja kot slovenski kodeks etike za franšizing.


Kontakt

Trgovinska zbornica Slovenije
Sekcija slovenskih franšiznih družb
Dunajska cesta 167, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 5898 212, (01) 5898 213
Faks: (01) 5898 219

 


Namestnica predsednice sekcije: Tamara Buhin, Optiprint d.o.o.
Sekretarka sekcije: Edita Bečič
Igor Pavlin, častni član

Dokumenti:

Pravila o organiziranosti in delu Sekcije slovenskih franšiznih družb
Rules on the Organisation and Work of the Slovenian Franchise Association
Evropski kodeks etike za franšizing
Vstopna izjava za Sekcijo slovenskih franšiznih družb