Splošna zakonodaja

Zakon o potrošniških kreditih

Ta zakon ureja potrošniške kreditne pogodbe, pri katerih kot jemalec kredita nastopa potrošnik ali potrošnica, ki jemlje kredit pod pogoji in za namene, ki jih določa ta zakon. Prav tako zakon ureja položaj t.i. kreditnih posrednikov, v položaju katerih nemalokrat nastopajo trgovci.  S tem zakono...

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član