Kampanja "IMAM SVOJO VREČKO!"

Datum: 31. 8. 2018

TRGOVINSKA ZBORNICA SLOVENIJE SODELUJE PRI KAMPANJI MINISTRSTVA ZA OKOLJE IN PROSTOR ZA OZAVEŠČANJE JAVNOSTI O VPLIVU PRETIRANE POTROŠNJE LAHKIH PLASTIČNIH NOSILNIH VREČK NA OKOLJE Z NASLOVOM »IMAM SVOJO VREČKO!«

Trgovinska zbornica Slovenije (TZS) na podlagi javnega poziva Ministrstva za okolje in prostor (MOP) sodeluje pri kampanji za ozaveščanje javnosti, zlasti končnih uporabnikov, glede vpliva pretirane potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk na okolje z naslovom »Imam svojo vrečko!«. Kampanja je namenjena širši javnosti, s poudarkom na izobraževanju otrok.

Cilji kampanje so povečanje prepoznavnosti problema in posledic onesnaževanja in obremenjevanja okolja z lahkimi plastičnimi nosilnimi vrečkami, spodbujanje trajnega zmanjšanja potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk in doseganje okoljskega cilja glede zmanjšanja potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk. S tem želimo opozoriti na velik pomen preprečevanja odpadkov, kar vključuje tudi ukrepe za zmanjšanje količin odpadkov vseh vrst.

V okviru projekta je MOP v sodelovanju z zainteresiranimi deležniki pripravil ozaveščevalno zgibanko in plakate. Tiskovine bo Trgovinska zbornica Slovenije od 1. 9. 2018 do 30. 9. 2019 ponudila svojim članom, tudi preko organizacije številnih predvidenih poslovnih dogodkov in srečanj ter z njimi seznanila člane preko zborničnega glasila »T-Informacije«, širšo javnost pa preko zbornične spletne strani.

Na TZS ocenjujemo, da je potrebno pri vseh vrstah embalaže podati celovito oceno okoljske ustreznosti, zato je zelo pomembno, da se z vso embalažo ravna skrbno in ustrezno njenemu namenu. Trgovska podjetja v Sloveniji so že v preteklosti prostovoljno izvedla zelo odmevne aktivnosti na področju preprečevanja onesnaževanja okolja in o pomenu večkratne uporabe nakupovalnih vrečk oziroma druge okoljske ukrepe, kot so na primer uvedba kartonskih zabojev ter spodbujanje strank k uporabi lastnih vrečk ali uporabi vrečk za večkratno uporabo. Odzivi na navedene aktivnosti trgovcev kažejo, da je slovenski potrošnik dojemljiv in pripravljen tudi na lastne aktivnosti, zato na TZS podpiramo akcijo MOP in vse aktivnosti za ozaveščanje javnosti o ustreznih načinih ravnanja z lahkimi plastičnimi nosilnimi vrečkami.

Plakat

Informativna zgibanka

Povezava na spletno stran Ministrstva za okolje in prostor