Poslanstvo, vrednote, vizija

Poslanstvo

TZS je samostojno, nepridobitno združenje trgovskih podjetij in ostalih, predvsem tržno usmerjenih gospodarskih subjektov, ki skrbi za kakovosten razvoj in uspešnost trgovinske dejavnosti na področju Slovenije.

Vrednote

TZS zastopa interese vseh članov zbornice ter s svojo številčnostjo in pomembnim deležem v gospodarstvu zagotavlja uresničevanje skupnih in specifičnih interesov ter odgovorno sožitje do okolja v družbi.

Vizija

S strokovnostjo, izkušnjami in sposobnostjo razreševanja problemov bo TZS s široko podporo prostovoljnega članstva in njenim aktivnim udejstvovanjem, gradila učinkovito, pregledno in dinamično obliko združenja za potrebe delovanja in razvoja trgovinske dejavnosti na domačem in tujih trgih.