Splošna zakonodaja

Uredba o ravnanju z izrabljenimi gumami

  • Ta uredba z namenom zagotovitve okolju prijaznega ravnanja z izrabljenimi gumami določa pravila zbiranja in predelave izrabljenih gum, obveznosti v zvezi z dajanjem gum v promet ter druge obveznosti, povezane z ravnanjem z gumami in izrabljenimi gumami.
  • Določbe te uredbe se uporabljajo za vse vrste gum ne glede na njihovo velikost ali maso.
  • Ta uredba se glede zahtev o zbiranju in predelavi uporablja za vse izrabljene gume, ne glede na to kdaj so bile dane na trg.
  • Za vprašanja v zvezi z zbiranjem, predelavo in odstranjevanjem izrabljenih gum in v zvezi s splošnimi pogoji ravnanja z izrabljenimi gumami, ki niso urejena s to uredbo, se uporablja predpis, ki ureja ravnanje z odpadki.

 

Besedilo uredbe je dostopno preko spodnje povezave:

Uredba o ravnanju z izrabljenimi gumami