Komisija za živila

Aktivnosti Komisije za živila so naslednje:

  • vzpostavitev sodelovanja z mednarodnimi, državnimi in regionalnimi organi pri pripravi in izvajanju živilske zakonodaje, z upoštevanjem primerljivih rešitev v EU in pričakovanji trgovcev po racionalnih in pragmatičnih rešitvah,
  • sledenje napredku in področju tehnoloških in organizacijskih rešitev za trgovinsko živilsko dejavnost,
  • priprava in izdaja katalogov in vodnikov na področju higienskih standardov za živilske trgovine;
  • organizacija in izvedba izobraževanj ter strokovnega usposabljanja s področja trgovinske dejavnosti ter aktualne živilske in s tem povezane vsebinske problematike, ki potekajo po različnih območjih Slovenije s ciljem vključevanja predvsem malih in srednjih podjetij,
  • sodelovanje v odborih evropskega trgovskega združenja EuroCommerce, upoštevajoč interese članic.