Promocijska zloženka - POSTANI PRODAJALEC/PRODAJALKA!

Obveščamo vas, da je Trgovinska zbornica Slovenije izdala novo zloženko za promocijo poklica PRODAJALEC/PRODAJALKA.

Zloženka je na voljo v elektronski in tiskani obliki.

Elektronska verzija je na voljo na povezavi, tiskano verzijo pa lahko brezplačno naročite v tajništvu TZS na e-naslov: info@tzslo.si.