Uporaba dezinkekcijskih sredtsev preko dozirnikov

Vprašanje: Zanimajo nas pravne podlage glede zahtev ob uporabi dezinfekcijskih sredstev pri izvajanju Covid-19 ukrepov, preko dozirnikov v javnih prostorih, npr. prodajalnah iz vidika kemijske (ali druge) zakonodaje. Kaj moram zagotavljati potrošniku oziroma uporabniku razkužila preko dozirnika ob vstopu v prodajalno?

Odgovor Urada RS za kemikalije z dne 14. 9. 2020: »V skladu s 4. členom Uredbe o izvajanju uredb (EU) o dostopnosti biocidnih proizvodov na trgu in njihovi uporabi (Ur. list RS, št. 81/18) mora vsak, kdor omogoča dostopnost biocidnega proizvoda na trgu, dati uporabnikom informacije o namenu in načinu uporabe ter vse druge informacije, potrebne za to, da uporabniki varno uporabljajo biocidne proizvode.

Kot dobro prakso priporočamo, da pripravite navodilo za kupce za uporabo razkužila v skladu z navodili za uporabo za posamezno razkužilo in v skladu z navodili proizvajalca naprave (dozirnika), če gre za polnjene dozirnika iz večje embalažne enote. Poleg navodil za uporabo naj bodo tudi osnovne informacije o razkužilu (trgovsko ime, ime aktine snovi, njena koncentracija, H in P stavki ter piktogrami) v skladu z določili 69. člena Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov (UL L 167 z dne 27. 6. 2012).« Vir: odgovor Urada RS za kemikalije z dne 14. 9. 2020.