Pravna obvestila

© Copyright 2018 Trgovinska zbornica Slovenije.
Vse pravice pridržane!

Avtorske pravice

Vsebine, objavljene na spletnih straneh: www.tzslo.si so last Trgovinske zbornice Slovenije in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, ob tej uporabi pa je potrebno ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah. Vsebine se ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati brez ustreznega pisnega dovoljenja Trgovinske zbornice Slovenije. Vsaka uporaba vsebin spletnih strani www.tzslo.si se lahko uporablja le v skladu s tem opozorilom ter navedbo virov.

Trgovinska zbornica Slovenije na svojih spletnih straneh zagotavlja ažurnost in točnost podatkov, vendar pa za njihovo točnost, celovitost, popolnost in morebitno škodo, ki bi izhajala iz vsebin na spletni strani, ne prevzema nikakršne odgovornosti. Trgovinska zbornica Slovenije ni odgovorna za morebitno občasno nedelovanje spletne strani in ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitno škodo, ki bi izhajala iz začasne nezmožnosti dostopa do spletne strani ali nezmožnosti uporabe informacij na spletni strani. Prav tako Trgovinska zbornica Slovenije ne prevzema nobene odgovornosti v povezavi s posledicami, ki jih povzročijo informacije na tej spletni strani ter ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitne viruse, ki bi se uporabnikom prenesli s te spletne strani. Pridržujemo si pravico do morebitnih sprememb vsebin ter napotitev uporabnikov na druge spletne strani svetovnega spleta, za njihovo vsebino pa ne prevzemamo nikakršne odgovornosti.

Za vse dodatne informacije se obrnite na: info@tzslo.si